POP of Japan 6 : Cosplay Contest
รูปแบบกิจกรรมและกติกาการประกวด POP of Japan Cosplay Contest 2019

สถานที่ ลานฟอร์จูนสตรีท หน้าศูนย์การค้าฟอร์จูน พระราม 9

วันเวลาในการประกวด : วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน ตุลาคม เวลา 14.30 - 16.30 น.(เวลาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

วิธีการสมัครเข้าประกวด
1. สมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ก่อนเวลา 23:59 น.
2. รับสมัครหน้างาน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 13.00 น.

รูปแบบกิจกรรม
- การประกวดแบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นเยาวชน อายุระหว่าง 5-12 ปี และรุ่นทั่วไป อายุ 13 ปีขึ้นไป
- แต่งคอสเพลย์ตามตัวละครจาก การ์ตูน หรืออนิเมชั่น หรือแอคชั่นฮีโร่ (เช่น มาสค์ไรเดอร์ หรือซุปเปอร์เซนไท) หรือภาพยนตร์ หรือทีวีซีรีส์ หรือเกม ผู้ประกวดทุกคนจะมีเวลา 1 นาทีบนเวที สำหรับการนำเสนอความเป็นตัวละครนั้น ๆ

รางวัลของการประกวดแต่ละประเภท
##ประเภทเยาวชน อายุระหว่าง 5 - 12 ปี
1. รางวัลชนะเลิศประเภทเยาวชน เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ จำนวน 1 รางวัล
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ จำนวน 1 รางวัล
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ จำนวน 1 รางวัล
##ประเภททั่วไป อายุ 13 ปีขึ้นไป
1. รางวัลชนะเลิศประเภททั่วไป เงินรางวัล 8,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ข้อกำหนดการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
2. ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) เพื่อรับลำดับเบอร์ผู้เข้าประกวด
3. ผู้เข้าประกวดต้องนำเสนอตัวละครบบนเวทีให้เหมาะสมกับบทบาทของตัวละครนั้น ๆ ต่อหน้าคณะกรรมการ
4. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์สำหรับชุดคอสเพลย์ที่เคยได้รับรางวัลจากงาน POP of Japan ในปีก่อน ๆ จะไม่ได้รับการพิจารณารางวัล
5. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณากรณีมีข้อร้องเรียนภายหลังการตัดสิน หากเสร็จสิ้นการประกวดเกิน 7 วันไปแล้ว

กติกาการประกวด POP of Japan Cosplay Contest 2019
1. ชุดที่ใช้ประกวดจะต้องเป็นตัวละครที่มาจาก การ์ตูน หรืออนิเมชั่น หรือแอคชั่นฮีโร่ (เช่น มาสค์ไรเดอร์ หรือซุปเปอร์เซนไท) หรือภาพยนตร์ หรือทีวีซีรีส์ หรือเกม ไม่อนุญาตให้ใช้ตัวละครที่สร้างขึ้นเองโดยเด็ดขาด
2. ชุดที่ใช้ในการประกวด จะต้องอ้างอิงจากชุดที่มีต้นแบบอย่างเป็นทางการที่ได้รับการเผยแพร่จาก Official เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ชุดที่ปรากฎใน Fan-Art หรือวาดขึ้นเอง
5. ชุด Cosplay ที่ใช้ประกวดสามารถใช้วัสดุได้ทุกรูปแบบ ทั้งชุดผ้า หรือชุดเกราะ หรือชุดที่ผสมวัสดุหลายๆ ประเภทเข้าด้วยกัน โดยที่จะต้องไม่มีความแหลมคม หรือมีชิ้นส่วนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลรอบข้าง
6. ชุด Cosplay ที่ใช้ประกวดต้องไม่มีการเปิดเผยร่างกายล่อแหลมทางเพศจนเกินไป หรือเสี่ยงที่จะขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสากล
7. ผู้ประกวดมีเวลาไม่เกิน 1 นาทีบนเวที ในการแสดงท่าทางให้เข้าถึงบทบาทของตัวละคร
9.ผู้เข้าประกวดต้องแสดงหลักฐานของทางราชการ บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางเพื่อเป็นการยืนยันตัวตน
10. ในกรณีจำเป็น เช่น มีสิ่งเทียมอาวุธที่จะพกพาเข้ามาในศูนย์การค้า ผู้เข้าประกวดต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชุดและการแสดง เพื่อให้ทีมงานดำเนินการประสานงานให้
11. ผลการตัดสินจากคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
12. ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาและระเบียบการต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รูปแบบการให้คะแนน
แบ่งการให้คะแนนเป็น 3 หมวด รวม 100 คะแนน
1. ความเหมือนรายละเอียดชุดและการแต่งหน้า ตรงตามตัวละครต้นฉบับ 40 คะแนน
2. การเข้าถึงบทบาทของตัวละครนั้น ๆ 30 คะแนน
3. ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอตัวละครบนเวที 30 คะแนน

ตารางเวลาการประกวด (อาจมีการเปลี่ยนแปลงแปลงได้ในภายหลัง)
11.00 - 13.00 น. รายงานตัว ณ โต๊ะลงทะเบียน ที่บูธอำนวยการ (จะแจ้งตำแหน่งให้ทราบภายหลัง)
14.00 - 14.30 น. ตั้งแถวเพื่อจัดลำดับตามหมายเลขประกวด
14.30 - 16.30 น. เริ่มการประกวดตามลำดับประเภท

**ข้อควรระวังสำหรับการ Cosplay ในงานสาธารณะ**
1. ชุดและอุปกรณ์ ประเภท “สิ่งเทียมอาวุธ” เช่น ปืน ดาบ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ให้เก็บอย่างมิดชิด หากไม่ได้อยู่ภายในบริเวณของงาน
2. พื้นที่ที่เป็นส่วนรับผิดชอบของงาน POP of Japan 6 คือ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าฟอร์จูน พระราม 9 เท่านั้น
**กรณีที่ไปโพสต์ท่าถ่ายรูปในบริเวณอื่น และกีดขวางการสัญจรของผู้มาใช้บริการทั่วไป อาจจะโดนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ขอความร่วมมือในการสงวนพื้นที่การใช้งาน
4. โปรดรักษาความสะอาด เคารพสิทธิ์และมารยาทของสังคมส่วนรวม
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of X10 Event. Report Abuse