Unit Latihan & Kualiti Majlis Daerah Sabak Bernam. Borang Soal Selidik Analisis Keperluan Latihan (Am)

Borang soal selidik ini, adalah untuk mengkaji keperluan latihan yang diperlukan oleh Pegawai dan Kakitangan MDSB. Menganalisis sumber dan bahan yang diperlukan oleh kakitangan untuk menghasilkan kerja yang efektif. Selain itu juga, borang soal selidik ini membantu menilai kecekapan dan kompetensi pegawai dan kakitangan MDSB.
  This is a required question
  This is a required question
  Pengurusan Portal
  Microsoft Office
  Emel / Internet
  Multimedia
  Perkhidmatan Pelanggan
  Kursus Pengurusan Masa
  Kursus Pengurusan Dokumen & Rekod (MS Iso 9001:2000)
  Pengurusan Dokumen Terperingkat
  Pengurusan Fail & Rekod
  Keurusetiaan Mesyuarat
  Kursus Pengurusan Tatatertib
  Kursus Pra PTK
  Kursus Peraturan Perkhidmatan
  Kursus Pengurusan Kewangan Peribadi
  Pembangunan Modal Insan
  Pemikiran Kreatif
  Pembangunan Individu dan Organisasi Berintegriti
  English Camp
  Training of Tainers
  Please enter one response per row
  This is a required question