รายงานนักเรียนชั้น ป.1 อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

ให้โรงเรียนแจ้งรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เดือน สิงหาคม 2558 ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ทางระบบ Online ภายในวันที่ 6 กันยายน 2558
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question