Ionforbindelser
Følgende spørgsmål handler om afgøre hvordan ioner danner ionbindinger (salte)
Læringsmål
- At kunne afgøre forholdet mellem ioner i ionforbindelser
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy