How-to จดทรัพย์สินทางปัญญาด้านวิศวกรรม
Highlight Topics:
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและการขอจดแจ้งลิขสิทธิ์)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการร่างคำขอ, สัญญาประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
- กระบวนการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
- Workshop สิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์
- Workshop สิทธิบัตรออกแบบ
- การสืบค้นและร่างคำขอ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ด้านวิศวกรรม
- Workshop การร่างคำขอสิทธิบัตรด้านวิศวกรรม
- การสืบค้นและร่างคำขอ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ด้านเคมี
- Workshop การร่างคำขอสิทธิบัตรด้านเคมี

ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา
- ดร.ใยแก้ว ศีลรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ สจล.
- นางมินตรา มีอุปการ เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง
- รองศาสตราจารย์ ดร.ดอน อิศรากร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
- นายณัฐพล สังวาล นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
- นายทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
- นายวรุณ ปุจฉากาญจน์ นักวิชาการพาณิชย์ ชำนาญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่จัดอบรม
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 (บังคับ) ออนไลน์/ออนไซต์ ณ ห้อง E12-408 อาคารเรียนรวม 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
วันที่ 22, 31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2565 (ตามความสมัครใจ) ออนไซต์ ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs)

*ใบประกาศนียบัตรออกในนามบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการจดทรัพย์สินทางปัญญา

Contact Person
: คุณเบญจรัตน์ โทร: 064-985-0058
Line: @wby1307f
Email: eidts@kmitl.ac.th 
Website:  https://www.eidts.kmitl.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/eidts
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
กำหนดการอบรมสัมมนา
ชื่อ-สกุล ผู้เข้าอบรม *
ตำแหน่งทางวิชาการ (ไม่มีใส่ -) *
หน่วยงาน/ภาควิชา *
เบอร์โทรศัพท์
การรับประทานอาหาร *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL). Report Abuse