สมัครเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (ฐานข้อมูล ISI/Scopus)
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
บรรยายวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 - 12.00 น. (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
ณ ห้องประชุมอุตตมะ ชั้น 12 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารนวมินทรราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การสมัครเข้าอบรม
สามารถสมัครเข้าร่วมฟังบรรยายตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 หรือปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเข้าร่วมฟังบรรยายเต็มจำนวน (เข้ารับฟังฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย) นักศึกษาที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันบรรยาย ไม่น้อยกว่า 5 วัน มิฉะนั้นบัณฑิตวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมที่จะจัดในครั้งต่อไปและจะส่งรายชื่อให้ภาควิชา

*** มีของที่ระลึกแจกผู้เข้าร่วมงาน/รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น ***

ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
รหัสนักศึกษา
Your answer
ระดับปริญญา
คณะ *
ภาควิชา *
Your answer
สาขาวิชา
Your answer
อีเมลล์ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of kmutnb.ac.th. Report Abuse - Terms of Service