Bestämma Position - Faciliterad
Här tar du ut en position för ett från-mål, det vill säga ett beteende någon vill förändra med hjälp av beteende-kompassen.

Några enkla instruktioner:


- SKRIV DET FÖRSTA SOM DYKER UPP I TANKEN
- DET RÄCKER MED KORTA MENINGAR
- TESTA DIG FRAM. LEK. PROVA. DU KAN MER ÄN DU TROR.

Om du använder 15-20 minuter för att fylla i så arbetar du intuitivt med din snabbaste del av hjärnan. Ta mer tid om du behöver.

Hör av dig om det är något du undrar över. Vi är ett team. Team Beteende Design.

Vänligen
Ulf Sandström & Fredrik Praesto
0704-888418 (sms)
International Institute of Behaviour Design
www.behaviourdesign.org

P.S. Din email behövs för att du skall kunna hitta och redigera dina inlägg. Målet med denna datainsamling är att vi lär oss av varandras cases. Att vi bygger en kunskapsbas. Tänk på att detta är offentliga data och skall inte kunna kopplas till en fysisk person.

GENOM ATT SVARA PÅ DET HÄR FORMULÄRET GER DU ANDRA TILLSTÅND ATT TA DEL AV DINA SVAR I OLIKA FORMER FÖR ATT FÖRSTÅ SIG SJÄLVA BÄTTRE. TACK FÖR ATT DU BIDRAR.
Email address *
ID
Anpassat efter tillfälle
Your answer
Beskriv beteendet
Du vill kartlägga ett icke önskvärt beteende, tanke eller känsla.

Något man gör fysiskt, som att bita naglar, röka, snooza.
Något man gör i huvudet, som att älta tankar, fastna i tankar, tänka tankar som stressar.
En ovälkommen känsla som sorg, ångest, panik, stress.
En ovälkommen fysisk reaktion som hjärtklappning, huvudvärk, smärta
Vilket beteende är det?
Your answer
Vem gäller det?
Det kan vara du själv eller någon annan, svara oavsett
Skriv alla svar i jag-form
Kön *
Ålder *
Your answer
Vart i Sverige/världen?
Your answer
Om beteendet
Ett beteende uppstår inte ur tomma intet. Det finns alltid något som aktiverar det, en så kallad stressor.

Undvik att skriva namn eller annat som kan identifiera dig eller någon annan.
Vad är den egna förklaringen till beteendet?
Your answer
Vad kan bli omedelbart annorlunda när beteendet upphör?
Your answer
Vad kan bli annorlunda på sikt som en följd av att beteendet upphör?
Your answer
Om det finns ytterligare något annat som kan bli annorlunda på sikt av att det här löser sig, vad skulle det kunna vara?
Your answer
Har det tidigare gjorts något specifikt för att åtgärda detta beteende?
Vad är det som har gjorts, och hur har det fungerat?
Your answer
SECT
Alla beteenden triggas av något.

I vilken SITUATION uppstår beteendet?

I vilken miljö (ENVIRONMENT)?

I vilket sällskap (COMPANY)?

När (TIME) uppstår beteendet
- är det dagligen?
- någon gång om året?
- i förhållande till mens/ägglossning/pms?
- när uppstod det första gången?
I vilken SITUATION händer det oftast?
Your answer
I vilken SITUATION händer det sällan eller aldrig?
Det finns nästan alltid en situation som skiljer sig från alla andra, som till exempel att borsta tänder.
Your answer
I vilken miljö (ENVIRONMENT) händer det oftast?
Your answer
I vilken miljö (ENVIRONMENT) händer det sällan eller aldrig?
Your answer
I vilket sällskap (COMPANY) händer det oftast?
Your answer
I vilket sällskap (COMPANY) händer det sällan eller aldrig?
Your answer
TIME 1: När hände det senast, specifikt?
Your answer
TIME 2: Vad är det tidigaste minnet av det här beteendet (eller känslan det ger) som du kommer på just nu?
Your answer
Vad händer i kropp & knopp?
Ett beteende triggas medvetet eller omedvetet, inifrån eller utifrån.

Kartlägg vad som händer i kroppen (Body) sinnet (Mind) nivån på stress (Stress) och ett namn på det sinnestillstånd som verkar vara aktivt (State).

BODY
Beskriv vad som händer i kroppen rent fysiskt, inga tolkningar.
Exempel: Magen: Klump, Hjärtat: Tryck, Halsen: klump, Huvudet: spänning.
Vad är det för kroppshållning: Rak, avslappnad, spänd, hopkrupen, flexibel, stel...

MIND
Vad säger du till sig själv?
Vilka bilder finns det?

STATE
Sinnestillståndet kan beskrivas som en generell känsla: ångest, handlingsförlamad, hyperaktiv, nyfiken, hopplös, apatisk, förvirrad, exalterad, på helspänn...

En METAFOR eller SYMBOL
En metafor eller symbol, som beskriver detta.

Exempel: "Blå känsla" "klump"
BODY
Your answer
MIND: Vad är dialogen i tankarna?
Your answer
MIND: Finns det någon bild i tanken?
Your answer
STATE: Vilket eller vilka ord skulle beskriva det här känslotillståndet?
Your answer
Om det skulle finnas en metafor eller symbol för beteendet (eller känslan), vilken skulle det vara?
Your answer
STRESS/OBEHAG
Stress påverkar alla funktioner fysiskt och psykiskt. Frågan är hur mycket stress beteende du får kontakt med just nu när beteendet diskuteras.

Du kollar därför

1. Nivån av stress allmänt bortsett från detta
2. När du tänker på det
3. Hur mycket det brukar vara när beteendet är aktivt.
STRESS Grundnivå om detta inte fanns?
Ingen
Outhärdligt
STRESS i tanke om det
Vilken nivå av stress upplevs vid tanken på beteendet/känslan
Ingen
Outhärdligt
STRESS kring detta i det förflutna
Vilken nivå av stress är den största som har känts i detta vid något specifikt tillfälle
Ingen
Outhärdligt
Undersök vad beteendet vill (WANT) och försöker lösa (NEED)
Alla beteenden (Want) uppstår ur ett behov (Need).
Detta behov kan vara inaktuellt och beteendet kan då vara ineffektivt eller till och med skadligt.
Genom att förstå vilket behov som behöver lösas kan man ibland enklare hitta ett nytt beteende.

WANT
Ett beteende orsakas alltid som en reaktion på något, eller för att lösa något.

Att bita på naglarna är ofta ett sätt att lugna nerver.

NEED
Need är nästan alltid något annat eller mer än want. Ett underliggande behov, ofta något man har missat att se. Konflikter kan vara ett sätt att få uppmärksamhet. Sorg kan vara ett uttryck för ilska osv.

Det finns många teorier om vilka grundbehov vi behöver tillgodose och som oftast ligger till grund för ett beteende. Ett sätt att titta är om behovet är fysiskt (Maslows behovspyramid) eller emotionellt (Six Human Needs från Cloe Madanes).

1. Fysiska behov: Sömn, vatten, näringsbalans, rätt kost, motion, ergonomi (skor, säng, arbetsplats).

2. Emotionella behov: Kärlek & gemenskap, ordning/trygghet, spänning, att göra eller vara något av betydelse, att växa som person, att bidra. Frihet.


Vad vill beteendet (WANT)?
Vad får beteendet dig att vilja göra eller känna?
Your answer
Vad kan det vara för grundbehov (NEED) som detta BETEENDE försöker lösa?
Detta är förslag utifrån Maslows behovspyramid och Cloe Madanes Six Human needs. Det kan vara fler än en och någon (annan) än de som står.
Hur kom du fram till detta need?
Your answer
Reflektion
Du har nu fått en bild över hur det här beteendet verkar förhålla sig till kompassens platshållare:

Beteende (BEHAVIOUR)

Situation (SITUATION)
Miljö (ENVIRONMENT)
Sällskap (COMPANY)
Tid(er) (TIME)

Kropp (BODY)
Tankar (MIND)
Stress (STRESS)
Sinnestillstånd (STATE)

Intention (WANT)
Behov (NEED)

Ett förslag på åtgärd kan vara att ändra något i vilken som helst av dessa faktorer, det som dyker upp först i huvudet brukar vara ett bra ställe att börja på.

Om du tänker vidta någon åtgärd kan du gå vidare. Annars går du vidare och trycker SUBMIT i slutet på nästa del.
Förslag på åtgärd
Your answer
Snitt-tid fram hit
Ungefär hur lång tid tog det att fylla i formuläret så här långt den här gången?
5 min
10 min
15 min
20 min
25 min
30 min
35 min
40 min
45 min
50 min
55 min
60 min
Mer än 60 min
Minuter
Kolla behov av att göra en intervention av någon sort
Exempel: Blunda och fundera på allt som kommit fram om detta och genomför en tapping enligt separat instruktion.
Stress i tanke om detta nu
Inget
Outhärdligt
Vad märker du för skillnad nu när du tänker på beteendet eller känslan?
Your answer
Vilket råd skulle du nu ge någon annan som upplever en liknande utmaning?
Your answer
Vad är det upplevda resultatet av denna process?
Your answer
Din email om du vill ha resultatet
Your answer
GRATTIS, snyggt jobbat!
Du har bidragit till en kollektiv visdom, vilket är ett av Six Human Needs: Contribution.
Fria tankar
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy