แบบรายงานนักเรียนเข้ารับการฝึกประสบการณ์อาชีพ ตามโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพของนักเรียน (Work Experience) ของนักเรียนชั้น ม.3 สังกัด สพป.ชร.4
ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลชื่อ-สกุลนักเรียน และสถานที่ฝึกประสบการณ์พร้อมที่อยู่ของสถานที่ฝึกประสบการณ์ และเบอร์โทรศัพท์
โรงเรียน
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด
Your answer
จำนวนนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์ (ระบุเหตผลที่ไม่เข้าร่วมโครงการ)
Your answer
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ที่ฝึกประสบการณ์,สถานที่ฝึกประสบการณ์,ที่อยู่,เบอร์โทรศัพท์
Your answer
ปัญหา อุปสรรค์
Your answer
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms