Проучване "Обезпеченост с ИКТ в детската градина "

Проучването се провежда във връзка с изпълнение на Годишен план за дейността на Регионален инспекторат по образованието – Варна за учебната 2015/2016 година
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question