Rauman maaseudun elinvoimakysely
Hyvä yhdistystoimija!

Rauman kaupunki on laatimassa elinvoimaohjelmaa. Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää niitä asioita, joilla Rauman maaseudun ja kylien elinvoimaisuutta voidaan ylläpitää ja edistää.

Elinvoimaohjelman avulla toteutetaan Rauman tarinaa käytännössä. Rauman tarina on ylätason strategia, joka ohjaa kaikkea kaupungin toimintaa ja kehittämistä.

Pyydämme täyttämään kyselylomakkeen mahdollisimman huolellisesti. Vastausaika päättyy 8.3.2019.

Kyselyn toteuttaa SataKylät ry / Yhdistysohjelmilla hyvinvointia ja elinvoimaa -hanke yhteistyössä Rauman kaupungin kanssa. Lisätietoja kyselystä antavat:

Hanna Ruohola, kyläasiamies
Satakylät ry
p. 044 357 6181, hanna.ruohola@satakylat.fi

Minna Rautalin, hankeasiantuntija
Rauman kaupunki
p. 044 403 6388, minna.rautalin@rauma.fi

Yhdistyksen nimi *
Your answer
Kyselyn täyttäjän nimi *
Your answer
Kyselyn täyttäjän yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti) *
Your answer
Mitä olemassa olevia palveluita kylällänne tulisi säilyttää tai kehittää? Valitkaa mielestänne 5 tärkeintä *
Required
Mille uusille palveluille kylällänne olisi tarve? Valitkaa mielestänne 5 tärkeintä *
Required
Mitkä olisivat mielestänne parhaat keinot vaikuttaa Rauman asioihin? Valitkaa mielestänne 5 tärkeintä keinoa. *
Required
Millaisia toiveita yhdistyksellänne on Rauman kaupungin kanssa tehtävän yhteistyön kehittämiseksi? *
Your answer
Millä keinoilla asukkaiden viihtyvyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia voitaisiin edelleen kehittää tulevaisuudessa Raumalla? *
Your answer
Rauman tarinassa/strategiassa on neljä linjausta ja jokaiseen linjaukseen liittyy useita kärkiä.
Linjaus 1. Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma
Palvelut toimivat ja arki on helppoa. Huolehdimme kestävästi ympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja viihtyisyydestä.
Miten linjauksen 1 kärjet toteutuvat mielestänne Rauman maaseudulla? 1= erittäin huonosti ja 5= erittäin hyvin *
1
2
3
4
5
Toimivat palvelut, helppo arki
Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt
Syrjäytymisen ehkäiseminen
Alueiden tasapainoisuus ja monipuoliset asumismahdollisuudet
Energiatehokkuuden parantaminen
Ympäristön siisteys
Miten edellä mainittujen kärkien toteutumista voitaisiin jatkossa edistää?
Your answer
Linjaus 2. Vireän elinkeinoelämän Rauma
Vahvan talouden perusta on vireä elinkeinoelämä ja korkea työllisyysaste, jolla turvaamme kaupungin elinvoimaisuuden ja kaupunkilaisten palvelut.
Miten linjauksen 2 kärjet toteutuvat mielestänne Rauman maaseudulla? 1= erittäin huonosti ja 5= erittäin hyvin *
1
2
3
4
5
Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin
Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi
Kilpailukykyinen verotus
Ennakoiva ja mahdollistava maankäyttö
Etätyömahdollisuuksien parantaminen
Miten edellä mainittujen kärkien toteutumista voitaisiin jatkossa edistää?
Your answer
Linjaus 3. Hyvien yhteyksien Rauma
Kaupungin fyysiset ja digitaaliset yhteydet sekä toiminnalliset ja sosiaaliset verkostot ovat kattavat. Kaupungissa on helppo liikkua.
Miten linjauksen 3 kärjet toteutuvat mielestänne Rauman maaseudulla? 1= erittäin huonosti ja 5= erittäin hyvin *
1
2
3
4
5
Liikenneyhteyksien parantamiseen vaikuttaminen
Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri
Aktiivinen edunvalvonta
Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen
Verkostojen hyödyntäminen
Kaupunkiliikenteen kehittäminen
Miten edellä mainittujen kärkien toteutumista voitaisiin jatkossa edistää?
Your answer
Linjaus 4. Houkutteleva Rauma
Vahva tarina, uudet ideat ja houkuttelevat tapahtumat ‒ ”Kokoaan suurempi Rauma”
Miten linjauksen 4 kärjet toteutuvat mielestänne Rauman maaseudulla? 1= erittäin huonosti ja 5= erittäin hyvin *
1
2
3
4
5
Raumasta tapahtumakaupunki
Merellisyys näkyväksi
Maailmanperintökohdestatuksen hyödyntäminen
Rauman imagon kehittäminen
Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen
Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita
Miten edellä mainittujen kärkien toteutumista voitaisiin jatkossa edistää?
Your answer
Miten kylien ja maaseudun elinvoimaisuus voisi tukea koko Rauman aluetta? *
Your answer
Millä keinoilla voitaisiin ylläpitää ja edistää maaseudun yritystoimintaa? *
Your answer
Mitä sellaisia palveluja kylänne yhdistykset tuottavat, joita koko Rauman alueen asukkaat voivat hyödyntää? Voitte valita useamman vaihtoehdon *
Required
HINKU -verkosto
HINKU-kriteerit edellyttävät, että verkostoon kuuluvat kunnat vähentävät oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä. Myös asukkaat, kesäasukkaat ja yritykset tarvitaan mukaan yhteisiin talkoisiin. Pitkän aikavälin tavoitteena on 80 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä.
Tiesittekö, että Rauman kaupunki kuuluu hiilineutraalien kuntien (HINKU) verkostoon? *
Miten päästöjen vähentämiseen voitaisi mielestänne vaikuttaa Rauman maaseutualueella ja maaseudun asukkaiden sekä yhdistysten toiminnalla? *
Your answer
Mikä tekee maalaismaisemasta viihtyisän? *
Your answer
Mitä muita ajatuksia haluaisitte nostaa esiin maaseudun elinvoimaan liittyen?
Your answer
Kiitos vastauksistanne!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service