ว22281 คาบแรกหลังจากเลิกเรียนออนไลน์ ทบทวนก่อนสอบ และเป็นคะแนนสำหรับคนไม่ได้เรียนออนไลน์
ห้อง ม.2/ (ห้อง 7 ก็ใส่แค่เลข 7 จ้า) *
เลขที่ (เลขที่ในห้องเรียนของนักเรียนเลย) *
เลขประจำตัวนักเรียน *
ชื่อ นามสกุล (ใส่ให้ครบ บอกคำนำหน้าด้วย ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว เช่น ด.ญ.น่ารัก ใจดี เป็นต้น) *
ดูวีดิโอการเรียนออนไลน์จากครูประณิธี วีดิโอมีทั้งหมด 4 สัปดาห์ได้ที่นี่ รายการ 5 นาทีเกรด 4 แน่นอน (คลิปหนึ่งคือครั้งที่ 2 3 4 5 เรียงตามลำดับเลยค่ะ)
เรียนออนไลน์ครั้งที่ 1
เข้าไปทำแบบฝึกหัดที่นี่ https://kahoot.it/challenge/0512378?challenge-id=68c32860-07bb-4b09-9bf2-4b6fe537565a_1609777278504 (หมดอายุวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564)
เพื่อน ๆ เรียนแล้ว ตอบมาแบบนี้
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LQoHpKA8q9na0xrSzAI68g1lv_loIGnTbr8Z2598_1M/edit?usp=sharing
เรียนออนไลน์ครั้งที่ 1 นักเรียนดูวีดิโอแล้ว หรืออ่านที่เพื่อนตอบแล้ว พบว่าครูให้นักเรียนทำสิ่งใดบ้าง *
เรียนออนไลน์ครั้งที่ 2
Microsoft Word เบื้องต้น
เพื่อน ๆ เรียนแล้ว ตอบมาแบบนี้ (เต็ม 5 นะคะ ข้อ6ระบบไม่คิดคะแนนให้ แต่ต้องตอบ)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X3vgxL79bNUtiHpAcoysdSMxfpKSxlAZu-ldkPt5EY4/edit?usp=sharing
2.1 หากจะแก้ไขขนาดตัวอักษรที่พิมพ์ในโปรแกรม Microsoft word ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ต้องไปคลิกแก้ไขที่แถบข้อมูลใด *
1 point
2.2 หากนักเรียนจะทำการบันทึกไฟล์ Microsoft Word ไว้ก่อน เพื่อจะกลับมาแก้ไข หรือพิมพ์ข้อมูลเพิ่มอีกในอนาคต นักเรียนต้องไปคลิกบันทึกไฟล์ที่แถบข้อมูลใด *
1 point
2.3 หากนักเรียนจะ Print ไฟล์ออกมา นักเรียนต้องไปคลิกที่แถบข้อมูลใด *
1 point
2.4 ถ้าจะค่ากระดาษแนวนอน นักเรียนไปที่ Layout แล้วต้องคลิกแก้ไขที่ปุ่มใดต่อ *
1 point
2.5 ในคลิปการเรียนครั้งนี้ ครูชวนให้นักเรียนลองใช้ Microsoft Word สร้างเอกสารใด *
1 point
2.6 ถ้านักเรียนจะรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันโควิด นักเรียนจะทำป้ายประกาศที่มีข้อความว่าอย่างไร พิมพ์ลงมาเลยค่ะ *
เรียนออนไลน์ครั้งที่ 3
หน้าตาโปรแกรมและปุ่มเครื่องมือใน Microsoft Word
เพื่อน ๆ เรียนแล้ว ตอบมาแบบนี้ (เต็ม 5 นะคะ)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HAZw6izwfSowPnA4dOgF6NAfLMPP2BLu0ZmKBe8pJb0/edit?usp=sharing
3.1 ภาพ F คืออะไร *
1 point
3.2 ภาพ J คืออะไร *
1 point
3.3 ภาพ E คืออะไร *
1 point
3.4 ภาพ C คืออะไร *
1 point
3.5 ภาพ H คืออะไร *
1 point
3.6 จากที่เรียนมา นักเรียนได้เห็นหน้าตาของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด และรู้คุณสมบัติของไมโครซอฟต์เวิร์ดแล้วว่าใช้เพื่อการสร้างเอกสาร ในยุคโควิด19 แบบนี้ นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดสร้างเอกสารอะไรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้บ้าง (ตัวอย่างการตอบ เช่น รับจ้างพิมพ์งาน, ใช้ทำป้ายติดหน้าร้าน ประกาศต่าง ๆ อย่างประกาศไม่ใส่หน้ากากห้ามเข้าร้าน, ทำเมนูอาหารใส่ภาพสวย ๆ แล้วปรินท์แปะที่ผนังร้านอาหาร คนเห็นว่าสวยจะได้สั่งทานเยอะขึ้น, ทำนามบัตรให้ร้านของพ่อแม่ ไว้แจกลูกค้า เผื่อโทรสั่งข้าวกล่อง, ฯลฯ ระบุได้อีกมากมาย ที่ถ้านักเรียนทำได้ โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดจะช่วยให้นักเรียนหารายได้ หรืออย่างน้อย ลดรายจ่าย ไม่ต้องไปจ้างคนอื่นทำได้ค่ะ ตอบได้เลย กี่อย่างก็ได้ นึกไม่ออกคัดลอกของครูแล้วมายกตัวอย่างชื่อร้านเองก็ได้ :-D) *
เรียนออนไลน์ครั้งที่ 4
การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word
เพื่อน ๆ เรียนแล้ว ตอบมาแบบนี้ (เต็ม 5 นะคะ)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18741jpdugQGdgTQMX0Bzw3DH9Qv3xaTt98r8Th1XmyQ/edit?usp=sharing
4.1 การสร้างเอกสารใหม่ ในไมโครซอฟต์เวิร์ด ต้องกดปุ่มใด *
1 point
4.2 การจัดรูปแบบเอกสาร เพื่อทำขอบหน้ากระดาษให้แคบลง ให้กดที่ Layout แล้วตามด้วยปุ่มใด *
1 point
4.3 การคัดลอกข้อมูล ต้องลากคลุมคำนั้น แล้วกดคลิกขวา เพื่อกดปุ่มใด *
1 point
4.4 การยกเลิกคำสั่ง และใช้คำสั่งที่ยกเลิก ต้องกดปุุ่มใด *
1 point
4.5 การเปิดแฟ้มเอกสารที่บันทึกไว้ (มาทำงานต่อ) ต้องกดเปิดแฟ้มที่ปุ่มใด *
1 point
4.6 ถ้านักเรียนจะบันทึกงานที่เครื่องคอมพิวเตอร์ห้อง 335 นักเรียนจะต้องบันทึกไฟล์ Microsorf Word ของนักเรียน ไว้ที่ไดรฟ์ใด และตั้งชื่อโฟลเดอร์ชื่อว่าอะไร และตั้งชื่องานว่าอะไร *
เรียนออนไลน์ครั้งที่ 5
การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word (สาธิตตัวอย่างการลงมือปฏิบัติชิ้นงาน)
เพื่อน ๆ เรียนแล้ว ตอบมาแบบนี้ (เต็ม 5 นะคะ)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A8N_a1DmX3qrU9GrJhvmaV8_PdD8y6r2VQ5IEaAXH_o/edit?usp=sharing
5.1 วีดิโอ วิธีทำหน้าปก แบบที่ 1 หลังจากตั้งค่ากระดาษเป็น A4 แล้ว ผู้สาธิตทำสิ่งใดต่อ *
1 point
5.2 วีดิโอ วิธีทำหน้าปก แบบที่ 1 ตรงข้อความใด ที่มีพื้นหลังเป็นสีขาว เพื่อความโดดเด่นเห็นชัด *
1 point
5.3 วีดิโอ วิธีทำนามบัตร แบบที่ 1 ผู้สาธิตการทำ ใช้เครื่องมืออะไรแบ่งกระดาษเป็นช่อง ๆ *
1 point
5.4 วีดิโอ วิธีทำนามบัตร แบบที่ 1 ผู้สาธิตการทำ ไม่ใส่ข้อมูลใดลงไปในนามบัตร *
1 point
5.5 การที่ครูยกตัวอย่างคลิปยูทูบสาธิตวิธีการ หน้าปก 3 แบบ นามบัตร 3 แบบ นักเรียนคิดว่าครูมีเหตุผลว่าอะไรถึงทำแบบนี้ *
1 point
5.6 นักเรียนจะประยุกต์ 2 เรื่องที่เรียนไปนี้ ไปทำเป็นเอกสารใดได้บ้าง (ยกตัวอย่างหลาย ๆ อย่างได้เลยค่ะ เช่น ครูจะ "นำวิธีการทำปก ไปทำปกเมนูอาหาร โดยใส่รูปอาหารแทนรูปคน ส่วนวิธีทำนามบัตรก็จะนำไปทำนามบัตรร้านอาหาร ไว้แจกคนที่มากิน เผื่อให้เขาโทรสั่งข้าวกล่องได้" ) คิดไม่ออกตอบซ้ำครูได้ แต่ถ้าตอบต่างจากครู ก็จะได้คะแนนเพิ่มจ้า *
ตอบครบ เท่ากับอ่านหนังสือสอบ ทำให้สอบได้แน่นอนค่ะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม. Report Abuse