Přihláška do Aikido Dojo Suchdol n/O & Olomouc Aikikai
"čestný člen"

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Aikido Dojo Suchdol nad Odrou | Na Rybníkách 426       &     Olomouc Aikikai | Gymnázium Čajkovského 9
Jméno *
Příjmení *
Datum narození *
MM
/
DD
/
YYYY
Mobil *
Adresa trvalého bydliště
Ulice *
Obec *
PSČ *
Země
Anketa
Jak jste se o nás dozvěděli?
Potvrzení
1. *
Souhlas se zpracováním osobních údajů Podle čl. 6 odst. 1 písm. A) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů). Poskytnutím osobních údajů v rozsahu vyplnění přihlášky čestný člen jako dotyčná osoba dobrovolně uděluji AIKIDO DOJO SUCHDOL N/ODROU, z.s. jako provozovateli souhlas se zpracováním všech mnou poskytnutých osobních údajů. Organizátor je oprávněný zpracovávat osobní údaje dotyčné osoby za účelem organizování tréninků, seminářů, archivace dosažených sportovních výsledků, přiřazení platby k přihlášce po dobu trvání členství dotyčné osoby v AIKIDO DOJO SUCHDOL N/ODROU, z.s. Dotyčná osoba má právo požádat od provozovatele přístup k osobním údajům, které se jí týkají, právo na jejich opravu nebo vymazání anebo omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, jako i právo na přenositelnost údajů. Dotyčná osoba je oprávněna kdykoli svůj souhlas odvolat bez toho, aby to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlase uděleném před jeho odvoláním. V odůvodněném případě má dotyčná osoba právo podat stížnost dozorujícímu orgánu, který je Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Právo kdykoli odvolat souhlas, a to i před uplynutím doby, na kterou byl souhlas udělen, může osoba uplatnit následujícím způsobem: a) emailovou zprávou zaslanou na adresu info@aikido-suchdol.cz, b) telefonicky +420 604 273 119. Osobní údaje, které byly dobrovolně poskytnuty, budou uchovávány po dobu platnosti souhlasu a nebudou používány na žádný jiný účel než ten, na který byly získány. Osobní údaje se neprofilují a neposkytují třetím stranám a nedochází k přenosu do jiné země.
Required
2. *
Odesláním přihlášky vyjadřuji souhlas/ nesouhlas s elektronickou komunikací a se zasíláním informačních e-mailů na mnou uvedenou e-mailovou adresu.
3. *
Prohlašuji, že cvičím na vlastní zodpovědnost a v případě úrazu nebo úmrtí nebudu uplatňovat žádnou finanční ani nefinanční kompenzaci od AIKIDO DOJO SUCHDOL N/ODROU, z.s. (Dále jen ADSO)
Required
4. *
Prohlašuji, že do ADSO se přihlašuji dobrovolně, seznámil jsem se se stanovami ADSO a souhlasím s nimi. http://www.aikido-suchdol.cz/ke-stazeni/
Required
5. *
Souhlasím s vyhotovením mého obrazového a zvukového záznamu (mého dítěte), při aktivitách ADSO / Slovenské Aikido Asociace a se zveřejněním záznamů na: webové stránce ADSO, (http://www.aikido-suchdol.cz, http://www.aikidoaikikaiolomouc.cz/), webu SAA (www.aikikai.sk), Facebookové skupině (https://www.facebook.com/aikidosuchdol/, https://www.facebook.com/Aikido-Aikikai-Olomouc-129548261060841), na plakátech ADSO a SAA, na nástěnkách v prostorách klubu za účelem informací a prezentace činnosti ADSO a to po dobu členství v ADSO, nebo členství v SAA a 10 roků po jeho ukončení. Jako osoba mám právo požádat od provozovatele ADSO a Slovenské Aikido asociace o přístup k osobním údajům, které se mne týkají, právo na jejich opravu, či vymazání, nebo omezení zpracování, právo namítat proti zpracování jako i právo na přenositelnost údajů. Dotyčná osoba je oprávněna kdykoli svůj souhlas odvolat bez toho, aby to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlase uděleném před jeho odvoláním. V odůvodněném případě má dotyčná osoba právo podat stížnost dozorujícímu orgánu, který je Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Právo kdykoli odvolat souhlas, a to i před uplynutím doby, na kterou byl souhlas udělen, může osoba uplatnit následujícím způsobem: a) emailovou zprávou zaslanou na adresu info@aikido-suchdol.cz, b) telefonicky +420 604 273 119. Osobní údaje, které byly dobrovolně poskytnuty, budou uchovávány po dobu platnosti souhlasu a nebudou používány na žádný jiný účel než ten, na který byly získány. Osobní údaje se neprofilují a neposkytují třetím stranám.
6. *
Odesláním přihlášky potvrzuji, že mám více než 18 let. V případě členů do 18 let, přebírá zodpovědnost zákonný zástupce.
Zákonný zástupce
Vyplňte údaje zákonného zástupce v případě, že přihlašujete dítě mladší 18 let.
Jméno
Příjmení
Datum narození
MM
/
DD
/
YYYY
Mobil
Poznámka
Skupina do které přihlašuji sebe nebo své dítě
*
Required
Děkujeme za vyplnění přihlášky. Vítáme Vás mezi členy Aikido Dojo Suchdol n/Odrou, z.s.!
Upozornění: doporučujeme všem členům (rodičům dětí), aby si individuálně uzavřeli úrazové-sportovní pojištění, neb hromadné úrazové-sportovní pojištění není možné.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy