Bộ khảo sát chất lượng Booker Autic
I. NGHIỆP VỤ BOOKER
Đánh giá năng lực về xử lý nghiệp vụ của Booker:
1. Xử lý nghiệp vụ vé Vietnam Airlines *
1
2
3
4
5
BOOKER 01
BOOKER 02
BOOKER 03
BOOKER 04
BOOKER 05
2. Xử lý nghiệp vụ vé Vietjet Air *
1
2
3
4
5
BOOKER 01
BOOKER 02
BOOKER 03
BOOKER 04
BOOKER 05
3: Xử lý nghiệp vụ vé Jetstar Pacific *
1
2
3
4
5
BOOKER 01
BOOKER 02
BOOKER 03
BOOKER 04
BOOKER 05
4: Xử lý nghiệp vụ vé Bamboo Airways *
1
2
3
4
5
BOOKER 01
BOOKER 02
BOOKER 03
BOOKER 04
BOOKER 05
5: Xử lý nghiệp vụ vé Quốc Tế *
1
2
3
4
5
BOOKER 01
BOOKER 02
BOOKER 03
BOOKER 04
BOOKER 05
II. DỊCH VỤ BOOKER
Đánh giá sự tận tình hỗ trợ của Booker đối với CTV - Đại lí
1. Xử lý đặt chỗ *
1
2
3
4
5
BOOKER 01
BOOKER 02
BOOKER 03
BOOKER04
BOOKER 05
2. Xử lý xuất vé *
1
2
3
4
5
BOOKER 01
BOOKER 02
BOOKER 03
BOOKER04
BOOKER 05
3. Xử lý vé khó *
1
2
3
4
5
BOOKER 01
BOOKER 02
BOOKER 03
BOOKER04
BOOKER 05
4. Hỗ trợ ngoài giờ *
1
2
3
4
5
BOOKER 01
BOOKER 02
BOOKER 03
BOOKER04
BOOKER 05
5. NẠP TIỀN ĐẠI LÍ (DÀNH CHO ĐẠI LÝ) *
1
2
3
4
5
BOOKER 01
BOOKER 02
BOOKER 03
BOOKER04
BOOKER 05
III. GÓP Ý KHÁC
Ghi rõ góp ý cho từng Booker
BOOKER 01 *
Your answer
BOOKER 02 *
Your answer
BOOKER 03 *
Your answer
BOOKER 04 *
Your answer
BOOKER 05 *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.