แบสำรวจความพึงพอใจในการไปเข้าค่ายพักแรม
แบบสำรวจนี้ใช้ประเมินความพึงพอใจในการเข้าค่ายพักแรม ขอให้นักเรียนตอบตามความเป็นจริง เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพ *
ข้อมูลทั่วไป : ระดับชั้น (เฉพาะนักเรียน)
Clear selection
ความพึงพอใจในการไปเข้าค่ายพักแรม : 1.สถานที่ในการจัดกิจกรรม *
ความพึงพอใจในการไปเข้าค่ายพักแรม : 2.วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม *
ความพึงพอใจในการไปเข้าค่ายพักแรม : 3.พาหนะมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการเดินทาง *
ความพึงพอใจในการไปเข้าค่ายพักแรม : 4.การเปิด - ปิด ประชุมกอง *
ความพึงพอใจในการไปเข้าค่ายพักแรม : 5.อาหารมีปริมาณเพียงพอ รสชาติอร่อย *
ความพึงพอใจในการไปเข้าค่ายพักแรม : 6.ห้องน้ำห้องส้วมมีเพียงพอ *
ความพึงพอใจในการไปเข้าค่ายพักแรม : 7.วิทยากรมีความรู้ความสามารถ *
ความพึงพอใจในการไปเข้าค่ายพักแรม : 8.กิจกรรมเดินทางไกล *
ความพึงพอใจในการไปเข้าค่ายพักแรม : 9.กิจกรรมการเข้าฐานผจญภัย *
ความพึงพอใจในการไปเข้าค่ายพักแรม : 10.กิจกรรมชาวค่าย *
ความพึงพอใจในการไปเข้าค่ายพักแรม : 11.กิจกรรมนันทนาการระหว่างเข้าค่าย *
ความพึงพอใจในการไปเข้าค่ายพักแรม : 12.กิจกรรมรอบกองไฟ *
ความพึงพอใจในการไปเข้าค่ายพักแรม : 13.ทักษะและประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน *
ความพึงพอใจในการไปเข้าค่ายพักแรม : 14.ความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าค่ายครั้งนี้ *
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy