BAŞVURU FORMU
SÖZLEŞME ŞARTLARI
1. Anaokulu ücreti yıllık hesaplanır. Üniversite personeli için 6.500tl iken üniversite dışı kamu personeli için ise 7.500tl’dir.

Erken kayıt (15.08.2018 tarihine kadar) veya peşin ödemelerde %5 indirim.
Erken kayıt ve peşin ödemede toplamda %10 indirim uygulanacaktır.

2. Veli, okul yönetimince belirlenen eğitim şekline uymak zorundadır. 2018-2019 eğitim öğretim yılı 10 Eylül Pazartesi günü başlar. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 ile 01 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecektir. Ayrıca uygun sayıya ulaşıldığı taktirde yaz aylarında da eğitim öğretime devam edilebilecektir. Bu süre zarfında ek ücretlendirme yapılacaktır.
3. Veli belirlenen ücreti T.C Ziraat Bankası Siirt Şubesi 94/56271054 5002 (IBAN- TR170001000094562710545002) numaralı SİİRT ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU hesabına yatırıp dekontunu anaokulu müdürüne teslim eder.
4. Eylül ayı ile yarıyıl tatilinde aylık ücret tam olarak tahsil edilir.
5. Eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, hastalık, elverişsiz hava şartları gibi nedenlerle mülki amirlerin ve il veya ilçe hıfzıssıhha kurulunun gerekli gördüğü durumlarda okullarda eğitim ve öğretime ara verilir. Belirtilen durumlara istinaden bir seferde 15 günden fazla süre ile eğitim-öğretime ara verilmesi durumlarında, alınan ücret bir sonraki ayın ücretine sayılır.
6. Özürsüz olarak aralıksız 10 gün okula devam etmeyen çocuğun velisi okul müdürlüğünce yazı ile uyarılır. Bu uyarıya rağmen özürsüz olarak aralıksız 30 gün okula devam etmeyen ve devam ettiği hâlde üst üste iki aylık ücreti yatırılmayan çocukların kaydı silinir. Bu durum veliye yazılı olarak bildirilir. Hizmet aldığı halde aidatını ödemeyen veliler için, alacağın tahsiline yönelik genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.
7. Veli öğrenciyi okuldan almak isterse en az bir ay önceden durumunu dilekçe ile okula bildirmek zorundadır. Okul ile ilişkisi kesilene kadar aylık ücretler aksatılmadan ödenir.
8. Çocukların devamsızlığından okul yönetimi haberdar edilir. Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula gelmeyen çocuklar, hastalık sonrasında okula devamında sakınca olmadığına dair sağlık kuruluşlarından alınan tabip raporu getirmek zorundadır. Çocukların kullandıkları ilaçların takibi veli tarafından yapılmak zorundadır. Bu konuda okul yönetiminden ve öğretmenden talepte bulunulamaz.
9. Okul Öncesi Eğitim Programı gereğince yapılması gereken ve okulun bulunduğu belediye hudutları içerisinde gerçekleştirilecek müze ziyareti, tiyatro ve benzeri sosyal etkinlikler ilgili mevzuatına göre yapılır.
10. Sosyal ve kültürel faaliyetler, gezi ve gözlem gibi diğer etkinlikler için ücretler, faaliyet öncesi belirlenir. Kurs ve faaliyetlere katılım ise veli/vasi izni doğrultusunda gerçekleşir.
11. Okul yönetimince gerekli görülerek yakın çevre inceleme gezisi, tiyatro ve benzeri eğitim etkinliklerinin ücreti veli tarafından ayrıca karşılanır.
12. Çocuklara maddi değeri yüksek olan kolye, küpe ve benzeri süs eşyaları takılmaz. Üzerinde isim yazılmayan çocuğa ait eşyanın ve izinsiz takılan süs eşyalarının kaybolması durumunda, öğretmen ya da okul yönetimi sorumlu değildir.
13. Veli, okul yönetimi ve öğretmenin izni olmadan etkinlik sınıflarına giremez. Ancak, istekli olması durumunda önceden belirlenecek bir program doğrultusunda eğitim etkinliklerine katılabilir.
14. Veli, okul yönetimi ve öğretmenin izni olmadan etkinlik sınıflarına giremez. Ancak, istekli olması durumunda önceden belirlenecek bir program doğrultusunda eğitim etkinliklerine katılabilir.
15. Veli çocuğunu zamanında okula getirmek ve eğitim bitiminde okuldan almakla yükümlüdür.
16. Öğrenci, okuluna veli tarafından getirilip götürülür. Öğrenciyi okul çıkışı veli dışında, kimlerin teslim edileceğine dair dilekçe vermek, ilgili kişinin isim soy isim ve telefonunu belirtmek zorundadır. Öğrenciyi teslim almaya gelen veli dışındaki kişinin kimlik gösterme zorunluluğu vardır. Kimliğini ispatlayamayan kişilere öğrenci teslim edilemez.
17. Veli, okul yönetiminin gerekli gördüğü durumlarda, çocuğunun sağlık taramasını, gerekirse tedavisini yaptırmak zorundadır.
18. Öğrencinin eğitim öğretim ile ilgili şahsi ihtiyaçları veli tarafından karşılanır.
19. Okul içinde öğrenci tarafından verilen her türlü zarar veli tarafından karşılanır.
20. Kurumumuzun süresi içinde eğitim ve öğretim ücretini ilan etmemesi halinde, kurumumuzdan bir önceki yılın eğitim ve öğretim ücreti geçerli olacaktır.
21. Kurumumuzun eğitim ve öğretim ücreti kurum adına açılan ve Valiliğe bildirilen banka hesap numarasına yatırılarak tahsil edilir.
22. Kurumumuz, çalışma takviminde belirtilen ders yılı sonunda ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtlarını yenilemeyebilir. Ücretini ödememekte ısrarcı olan velinin/vasinin çocuğunun kaydı, maarif müfettişleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda nakil ve yerleştirme komisyonu aracılığıyla uygun olan resmi okula veya açık liseye alınır.
23. Aşağıda belirtilen sebeplerden bir veya birkaçının oluşması hâlinde kurumumuzdan ayrılanlara düzenlenen faturada belirtilen tutar üzerinden öğrencinin ayrılış tarihinden sonraki günlere ve saatlere isabet eden ödenmiş ücretleri kurumumuz tarafından öğrenci veli/vasisine iade edilir.
a) Sağlık raporu alarak öğrencinin sağlık sebebiyle kurumdan ayrılması,
b) Kurumun kapanması,
c) Dönemin açılamaması,
d) Kurumun eğitim ve öğretim ortamının olumsuz yönde değiştiğinin maarif müfettişleri tarafından tespit edilmesi,
e) Velinin/vasinin öğrencisini okutamayacak duruma düştüğünün resmî kurumlarca belgelendirilmesi durumunda okula ödemiş olduğu ayrılış tarihinden sonraki günlere ve saatlere isabet eden ücret öğrenci veli/vasisine iade edilir.
24. MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 56’ncı maddesi hükümlerince; eğitim ve öğretim yılı başlamadan kurumumuzdan ayrılanlara yıllık ücretin %10’u dışındaki kısmı, eğitim ve öğretim yılı başladıktan sonra kurumumuzdan ayrılanlara ise yıllık ücretin %10’u ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı öğrenci veli/vasisine iade edilir.
25. Öğrencinin okula devam etmesi esastır. Devamsızlık yapan öğrencilerin velileri/vasileri, öğrencilerin mazeretlerini okula bildirir. Veli/vasilerce söz konusu bildirimin okula yapılmaması halinde, okul idaresi gelmeyen öğrencilerin velisiyle/vasisiyle iletişim kurarak devamsız öğrenci hakkında veli/vasiye bilgi verir.
Bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda yönetmelik hükümleri uygulanır.

*
ÇOCUĞUN BİLGİLERİ.......................................................
Adı *
Your answer
Soyadı *
Your answer
Doğum Tarihi *
MM
/
DD
/
YYYY
Doğum Yeri *
Your answer
T.C. Kimlik No *
Your answer
Cinsiyeti *
Çocuğunuzun takip edilmesi gereken herhangi bir hastalığı var mı? Var ise Yazınız *
Your answer
VELİNİN BİLGİLERİ............................................................
Your answer
Veli Çalışma Durumu *
Ad-Soyadı *
Your answer
Tahsil Durumu *
Mesleği *
Your answer
İletişim Adresi *
Your answer
İletişim Telefonu *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Siirt üniversitesi. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms