Анкета за качество на уч. процес
Уважаеми студенти,

В таблицата по-долу ще прочетете твърдения, които се отнасят до организацията на учебния процес в университета. Молим Ви, да прочетете внимателно всяко твърдение и след като прецените колко често казаното в твърдението се проявява, да отбележите с кръстче цифрата отговаряща на тази степен. Благодарим Ви предварително за искреността при отговорите. Те ще са полезни за адекватна оценка на усилията на служителите и преподавателите в университета и за оптимизиране на учебния процес.
След таблицата ще имате възможност и за коментари по предложените твърдения!

Твърдение *
Постоянно
Много често
Kолкото пъти е така, толкова и не е
Рядко
Почти не е така
Разписанието за занятията е достъпно и се поставя в Интернет и на таблата достатъчно време преди занятията, за да не настъпват конфузни ситуации.
Планирането на занятията е удовлетворително и дава възможност за системна подготовка.
Залите в които се провеждат занятията са достатъчно комфортни за целта.
Занятията се провеждат от преподавателите съгласно заложеното в разписанието на занятията.
Лично аз ползвам електронните пособия публикувани в Интернет страницата на университета.
Интернет сайта на университета дава изчерпателна информация за провежданите занятия и промените настъпили в разписанието.
Упражненията се провеждат смислено и допълват казаното на лекциите с практически знания и умения.
Провеждането на изпитите е качествено и дава възможност за изява на индивидуалните знания.
Знанията, които получавам в университета са с ясна практическа цел за бъдещата ми реализация.
Посещавам редовно лекционните занятия.
Посещавам редовно семинарните занятия и упражненията.
Преди посещение на семинарно занятие (упражнение) се готвя старателно по преминатия материал.
Критериите за контрол на знанията, навиците и уменията, които използват преподавателите са ясни и предварително известни за студентите.
Посещавам редовно библиотеката на университета, за да се готвя за упражнения и изпити.
В библиотеката на университета намирам необходимите материали за подготовка за изпити и упражнения.
При подготовката си за изпити ползвам единствено записките си от лекции и рядко допълнителна литература.
При подготовката си за изпити мога да се възползвам от консултации с преподавателите по дисциплината.
Формата на провеждането на изпитите дава възможност за изява на индивидуалните знания, навици и умения.
Вие сте студент в: ………………….. курс *
Your answer
ДАТА: *
MM
/
DD
/
YYYY
Специалност: *
Your answer
Вие сте студент: *
Required
Вие сте: *
Required
Моля в свободна форма да изразите отношението си по срещнати проблеми в организацията на учебния процес, както и да дадете конкретни предложения. *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms