Žinių pasitikrinimo testas
Tiekėjas, vykdant sutartį tapo PVM mokėtoju, kaip tokiu atveju turėtų būti perskaičiuojama perkamo objekto kaina, nurodyta sutartyje (nurodyta sąlyga nebuvo aptarta viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje)?
1 point
Sudaryta preliminarioji sutartis 48 mėnesiams, kurios galiojimas baigiasi 2019 m. rugsėjo 12 d. Ar gali perkančioji organizacija pirkimo sutartį preliminariosios sutarties pagrindu sudaryti 2019 m. rugsėjo 10 d. iki 2021 m. rugsėjo 9 d.? (preliminariojoje sutartyje jokių papildomų sąlygų nėra nenumatyta).
1 point
Perkančioji organizacija pasiūlymą gavusi raštu, sutartį ketina sudaryti žodžiu, ką turėtų paviešinti CVP IS?
1 point
Pasiūlymus pateikė trys tiekėjai, tiekėjas A pasiūlymą pateikė birželio 21 d. 15.45 val., kurio kaina - 16 999,93 Eur, tiekėjas B pasiūlymą pateikė birželio 20 d. 15.45 val., kurio kaina - 16 999,98 Eur ir tiekėjas C pasiūlymą pateikė birželio 20 d. 15.43 val., kurio kaina - 16 999,98 Eur (visos sumos nurodytos be PVM, pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, taikomas kainos vertinimo kriterijus). Sudaryta pasiūlymo eilė atrodys taip:
1 point
Perkančioji organizacija vykdė pirkimą ir prašė tiekėjų pateikti pavyzdžius. Kas ir su kieno pavyzdžiais gali susipažinti priėmus sprendimą dėl laimėtojo nustatymo ir iki pirkimo sutarties sudarymo?
1 point
Numatomi atlikti 4 prekių pirkimai pagal tą patį BVPŽ kodą: 350 000 Eur, 65 000 Eur ir 20 000 Eur ir 25 000 Eur. Šiuo metu jau yra įvykęs supaprastintas 65 000 Eur vertės pirkimas. Ar galima atlikti dar vieną supaprastintą pirkimą 25 000 Eur vertės (pirkimo vertės nurodytos be PVM)?
1 point
Ar tiekėjo A pasitelktų subtiekėjų B, C ir D pavadinimai laikytini konfidencialia informacija?
1 point
Per kiek dienų, perkančioji organizacija turi informuoti tiekėją, įtraukusi jį į nepatikimų tiekėjų sąrašą?
1 point
Tiekėjas norėdamas dalyvauti perkančiosios organizacijos vykdomuose pirkimuose išreiškė norą būti pakviestas, kai bus vykdomas neskelbiamos apklausos pirkimas. Perkančioji organizacija turi:
1 point
Iki kada nuo skelbimo apie pirkimą pateikimo gali būti rašoma pretenzija dėl perkamo objekto techninės specifikacijos:
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service