Kysely Sisä-Suomen kalatalousalueen kalastajille
Tervetuloa vastaamaan Sisä-Suomen kalatalousalueen kaupallisille kalastajille suunnattuun kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10-20 minuuttia.

Olemme aloittaneet Sisä-Suomen kalatalousryhmässä esiselvityshankkeen, jonka tarkoituksena on löytää elinkeinokalatalouden ammattilaisten mielestä tärkeimmät pääkohdat alan elinvoimaisuuden turvaamiseksi. Samalla kartoitamme tarpeen ja mahdollisuudet mestari-kisälli -tyyppisen hankkeen toteuttamiselle.

Mestari-kisälli -hankkeessa valitaan mestariksi kalastaja tai kalankasvattaja ja hänelle kisälliksi nuorempi alalle työskentelemään aikova henkilö. Kisälli työskentelee mestarin työparina yhteensä kuusi kuukautta kalenterivuoden aikana. Tarkoitus on, että kisälli perehtyy kaikkiin eri sesonkien työvaiheisiin. Sekä mestarille että kisällille maksetaan korvaus työajasta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa, minkä ansiosta kisälli saa kalatalouden perustutkintoon kuuluvan kalastuksen tutkinnon osan. Halutessaan kisälli voi jatkaa kalastajan perustutkinnon loppuun hankkeen jälkeen.

Tällä kyselyllä haluamme kartoittaa teidän näkemyksiänne elinkeinokalatalouden ammattilaisena alan nykytilasta ja tulevaisuudesta. Kalastajien vastauksista kootaan osio hankkeen loppuraporttiin siten, että vastauksen antajaa ei voi tunnistaa vastauksesta. Samalla lomakkeella pystytte myös ilmoittamaan halukkuutenne toimia mestarina tai kisällinä.

Halutessanne voitte vastata nimettömästi jättämällä viimeisen sivun yhteystietokohdat tyhjiksi. Viimeisellä sivulla voitte myös kertoa, saako teihin olla yhteydessä puhelimitse aiheeseen liittyen.

Toivomme vastauksia mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 22.4.2019. Kiitos!

Lisätietoja hankkeesta:
Maiju Puranen
Kalatalouskoordinaattori
Sisä-Suomen kalatalousryhmä
puh. 044 7440396
s.posti: maiju.puranen@paijanne-leader.fi

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service