แบบสำรวจระดับความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์กองนโยบายและแผน ปีการศึกษา 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์กองนโยบายและแผน
2) เพื่อนำผลการสำรวจไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
เพศ *
อายุ (ปี) *
Your answer
สถานภาพ *
ความถี่ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ (ต่อสัปดาห์) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse - Terms of Service