ACMP Sweden Medlemsenkät 2019
Syftet med denna enkät är att få input till planeringen av ACMP Sweden's verksamhetsår 2020
Din input är viktig, så vi hoppas att du kan ägna oss ungefär 10 minuter!
Vi önskar dina svar senast 10 november!
Tack på förhand för din medverkan!

Styrelsen
Kompetensutveckling
Vilka förmågor inom Change Management önskar du utveckla?
Your answer
Har du utvecklat din egen kompetens eller förmåga inom Change Management genom ACMP Sweden? *
Har du utökat ditt personliga nätverk genom ACMP Sweden – har du knutit nya, för dig, intressanta kontakter? *
Har du deltagit på ACMP Sweden’s evenemang under 2019? *
Om inte, varför inte?
Your answer
Har du någonsin deltagit på ACMP's evenemang utanför Sverige? *
Om inte, varför inte?
Your answer
Har du följt ACMP’s websända föredrag (antingen direktsänt eller i efterhand via acmpsweden.org eller acmpglobal.org)? *
Har du hämtat white papers, presentationer, best practices etc från acmpglobal.org? *
Har du använt ACMP’s ”Standard for Change Management”? *
Kommunikation
ACMP använder flera kanaler för sin kommunikation. Exempel på kommunikation är:
- Information om fysiska möten, konferenser etc
- Information om webinarier, white papers, lästips etc
- Information om ACMP som organisation
Vilka använder du?
ACMP’s internationella webbplats www.acmpglobal.org *
ACMP’s internationella mailutskick *
ACMP Sweden’s webbplats acmpsweden.org *
ACMP Sweden’s LinkedIn-grupp https://www.linkedin.com/groups/6634099/ *
ACMP Sweden’s mailutskick *
Rangordna kommunikationssätten i den ordning du föredrar dem *
1=Bästa sättet för mig, 6=Sämsta sättet för mig
1 (Bäst)
2
3
4
5
6 (Sämst)
ACMP’s internationella webbplats www.acmpglobal.org
ACMP’s internationella mailutskick
ACMP Sweden’s webbplats acmpsweden.org
ACMP Sweden’s LinkedIn-grupp
ACMP Sweden’s mailutskick
Annat (ange nedan)
Finns det något annat kommunikationssätt du skulle föredra?
Your answer
Är du nöjd med möjligheterna till tvåvägskommunikation (t ex diskussionsgrupper)? (Idag finns detta i LinkedIn-gruppen) *
Aktiviteter
Vad tycker du att ACMP Sweden ska göra MER av?
Your answer
Vad tycker du att ACMP Sweden ska göra MINDRE av?
Your answer
Vilken form på aktiviteter tycker du ACMP Sweden ska arrangera? *
Required
Vilka områden vill du att ACMP Sweden ska ägna sina aktiviteter åt? *
Required
Vad skulle vara intressant att behandla på ett medlemsmöte? Förslag kan handla om visst tema, upplägg, namn på gäst, specifikt case eller annat.
Your answer
Rangordna tid för möten utifrån vad som passar dig bäst *
1=Bästa tiden för mig, 7=Sämsta tiden för mig
1 (Bäst)
2
3
4
5
6
7 (Sämst)
Kortare frukostmöte (före 9)
Lunchmöte
Kvällsmöte efter 17
Kvällsmöte efter 18
Halvdag förmiddag
Halvdag eftermiddag
Heldag
Deltar du i något annat Change Management-nätverk?
Värde av medlemskapet
Vilket värde tycker du medlemskapet i ACMP ger? *
Your answer
Tycker Du att det värde medlemskapet ger Dig motiverar medlemsavgiften? *
Om inte, varför inte?
Your answer
Övrigt
Vad anser du vara en rimlig deltagaravgift för ett öppet event?
3 - 6 timmar med ”mingelmat” öl/vin, externa föreläsare, hyrd lokal, fler än 80 deltagare (antaget att medlemmar får en viss rabatt jämfört med icke medlemmar)
Your answer
Vad skulle få dig att ta en mer aktiv del i nätverket (t ex bistå med att arrangera möten, uppdatera webbbplatsen, moderera diskussionsgrupper eller annat)?
Your answer
De flesta av ACMP Sweden’s evenemang har varit i Stockholmsområdet. Skulle du kunna delta i att bygga en lokal verksamhet i
Har du fler synpunkter du vill lämna?
Your answer
Om dig
Hur länge har du varit medlem i ACMP? *
Var finns du? *
På vilket sätt arbetar du med Change Management? *
Your answer
Har du gått utbildning i Change Management? (Du kan ange flera alternativ)
Dina kontaktuppgifter
Det är naturligtvis frivilligt att ange dina uppgifter, men om du svarat att du vill delta aktivt i ACMP Sweden's arbete så sätter vi naturligtvis värde på att veta vem du är. Vill du inte lämna dina uppgifter i formuläret så kan du i stället maila till acmpsweden@gmail.com
Namn
Your answer
Mailadress
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy