Csorba Győző Könyvtár – Irodalmi kvíz (2015. május)

105 éve hunyt el

MIKSZÁTH KÁLMÁN

író, újságíró, szerkesztő, országgyűlési képviselő, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Kisfaludy Társaság és a Petőfi Társaság rendes tagja, a Budapesti Egyetem tiszteletbeli bölcsészdoktora.
(Szklabonya, 1847. január 16. – Budapest, 1910. május 28.)

A magyar irodalom egyik legszínesebb egyénisége, kiapadhatatlan mesélőkedvű, fanyar humorú írója volt Mikszáth Kálmán. Megpróbáltatásokban és sikerekben egyaránt gazdag életművét és írásművészetét idézzük fel e havi irodalmi kvízünkben.

A helyes megfejtők között minden hónap végén könyvjutalmat sorsolunk ki. A kvíz beküldési határideje 2015. május 31.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Mikszáth apai ősei a XVII - XVIII. században tudományszerető, művelt evangélikus papok voltak, külföldi egyetemeken hallgatták a teológiát. Ez a hagyomány az író nagyapjánál megszakadt, ő már világi foglalkozású volt, amit aztán az író apja, Mikszáth János is követett, aki kocsmát és mészárszéket bérelt. Amikor tehetősebb lett, 100 holdat művelt. Édesanyja, a komoly gondolkodású, kisnemesi származású Veres Mária volt, akitől a …… nyelvjárást tanulta, melyet az író élete végéig megőrzött. Milyen nyelvjárásban beszélt Mikszáth Kálmán? *
2. Középiskolai tanulmányait két gimnáziumban végezte. A diákévei alatt ébredezett írói tehetsége. Tanárait is meglepte, hogy a félénk fiúban, aki az első osztályokon éppen csak átbukdácsolt, milyen mesélőkedv, a nyelvi kifejezés milyen eredetisége rejtőzik. Ha a tanulásban nem is volt olyan szorgalmas, de rengeteget olvasott és az önképzőkörben saját verssel, novellával jelentkezett. A három gimnázium közül melyikbe nem járt az író? *
3. Az érettségi után a jogi pályával kacérkodott, de nem szerette a száraz jogi szövegeket, inkább novellaíráshoz volt kedve. Jogi tanulmányait félbeszakította, diplomát nem szerzett. 1870-ben elszegődött esküdtnek Mauks Mátyás balassagyarmati főszolgabíró mellé. Itt ismerkedett meg Mauks Ilonával, főnöke művelt, olvasott lányával. Kettejük között mély rokonszenv ébredt. Romantikus körülmények között, a szülők beleegyezése nélkül, titokban Budapesten összeházasodtak, majd elváltak, de évek múltán ismét összekötötték életüket. Titkos házasság címmel ki írt regényt élettörténetükről? *
4. 1869-től különböző fővárosi lapok közölték cikkeit. 1871-ben novellájával megnyerte az Igazmondó pályázatát. 1873-ban vette feleségül Ilonát, de olyan nélkülözésekben éltek (írásaira nem talált kiadót, anyagi gondjai egyre nőttek), hogy felesége megbetegedett, s hazautazott szüleihez. Mikszáth ekkor, hogy a nyomortól megkímélje, kierőszakolta a válást. 1875-78 között magányban, nagy szegénységben élt a fővárosban, majd 1878 augusztusában a ………………… munkatársa lett. Melyik lapnál lett újságíró? *
5. Három évet töltött a fenti lapnál. Itt aratta első sikereit. 1881-ben a Pesti Hírlaphoz került, ahol humoros írásait, karcolatait úgy megszerették az olvasók, hogy Jókai mellett a legnépszerűbb szerző lett. Az 1881-82-es évek meghozták az irodalmi érvényesülés útját. Mi a címe az ekkor megjelenő sorsfordító művének? *
6. Ez időre jelent meg eredeti hangja, a sajátos mikszáthi hang, az adomázó-társalgási és ironizálva mesélő stílus. Hamarosan a Petőfi Társaság és a Kisfaludy Társaság is tagjává fogadta. A középkor szellemét idézi meg az a regénye, melynek főhőse, a különc Pongrácz gróf, aki középkori életet él a XIX. században, vagyis elavult eszményei védelmében nem hajlandó tudomást venni a valóságról. Melyik Mikszáth regényt keressük? *
7. Ekkortájt lett a Pesti Hírlap parlamenti tudósítója. A parlamenti karcolatai nemcsak írói fejlődésének fontos állomását jelzik, hanem politikai gondolkodásának, társadalomlátásának érlelődését is. Az irodalmi sikert hamarosan a magánéleti és politikai sikerek is követték. A már országos hírű, jó jövedelmű író ekkor (1882-ben) kérte meg újra volt felesége kezét. A házasságból három fia született. (Egy meghalt három éves korában, amit az író nem hevert ki élete végéig.) 1887-ben pedig a parlamenti tudósító Mikszáth maga is képviselő lett. A három helység közül melyiknek nem volt képviselője az író? *
8. Sokak szerint az író legjobb műve, Mikszáth is talán ezt szerette a legjobban összes írása közül. Még életében szinte minden európai nyelven olvasható volt. A regény alaptémája egy titokzatos örökség, melynek elvesztése után a fiatal ügyvéd főhőst a csalódás visszairányítja az értelmes, méltó élet felé. 1935-ben és 1958-ban filmet készítettek a műből. Melyik regényéről van szó? *
9. Műveinek szerzői díjából 1904-ben megvásárolta Szontágh Pál képviselőházi alelnök birtokát. Élete utolsó éveinek nagy részét ott töltötte. A kúria, a park, a gazdálkodás az ezerkétszáz holdas birtokon visszaadta életébe a természetet. Hol van a mikszáthi emlékhely? *
10. Mikszáth írásainak leggyakoribb témája a dzsentri sorsa. Élete utolsó nagy társadalmi regényében, A Noszty fiú esete Tóth Marival c. művében a dzsentri szereplőinek üres, élősködő életét, hitványságukat sokkal keményebben ítélte meg, mint egyik korábbi művében, mikor elnéző mosollyal, a humor derűjével árnyalta a svihák hőse, Katánghy Menyhért kalandorságait, hozományvadász cseleit. Melyik korábbi művének hőse Katánghy Menyhért? *
11. 1907-ben jelent meg az a kétkötetes műve, melyben nagy szeretettel idézi meg nagy elődje életét, korát, munkásságát. A regényes életrajz nemcsak pályakép, hanem önvallomás is egyben. Mikszáth sok rokon vonást fedez fel kettejük között. Mindketten kedvelték a humort, mindkettőjük műveit jellemzi a mesélőkedv, de Mikszáth több felhőt látott, élesebb kritikai érzékkel jeleníti meg alakjait, történeteit. Kiről írt életrajzot, korrajzot? *
12. Utolsó nagy művében, A fekete városban Görgey Pál és Lőcse város konfliktusa az anekdota szerint a XVI. században játszódik. Mikszáth azonban a …….. korba helyezte a történetet, mert számára ez a nemzeti történelem legtisztább, legfényesebb lapja. Melyik korban játszódik A fekete város? *
13. Negyvenéves írói jubileuma tiszteletére 1910 májusában országos ünnepségsorozatot rendeztek. A rendezvénysorozatot a pesti Vigadóban ünnepi köszöntőkkel zárták. Ő már ekkor azonban beteges. Tizenkét nappal a fényes ünnepségek után tüdőgyulladásban meghal. Mikszáth alkotói módszeréről sok értékelés jelent meg. Ki írta róla az alábbi idézetet? „A toll neki nem az íróeszköz, de egy kedves játékszer, amelyből feketén patakzik a tinta és a poézis, nem is játékszer, hanem egy része a nagy-nagy természetnek, egy termő ág, amelyen mindig mosolyogva ring a gondolat friss gyümölcse. Boldog, boldog, ezerszer boldog művész.” *
13+1. Mikor nevezték át az író szülőfaluját, Szklabonyát Mikszáthfalvára? *
Kérjük, adja meg nevét és elérhetőségét! *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy