ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 2016-2017
3η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Κυκλάδων
Σχολικός Σύμβουλος
Κων/νος Κλουβάτος

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2016-17
(ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ)
Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων των δημοτικών σχολείων της 3ης Περιφέρειας Σχολικού Συμβούλου Δημοτικής Εκπ/σης Κυκλάδων και σκοπό έχει να διερευνήσει τις επιμορφωτικές ανάγκες και προτεραιότητες των εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2016-17.
Η συμμετοχή σας θα συμβάλει καθοριστικά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της επιμορφωτικής δράσης της 3ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Κυκλάδων.
Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία

Α. Εκτός από τις υποχρεωτικές, εντός ωραρίου επιμορφώσεις, σε ποιο βαθμό θα προτιμούσατε / προτείνατε τις παρακάτω μορφές επιμόρφωσης; *
Επιλέξτε μία από τις απαντήσεις που δίνονται σε κάθε γραμμή (καθόλου, λίγο, αρκετά, πολύ, πάρα πολύ)
καθόλου
λίγο
αρκετά
πολύ
πάρα πολύ
Κατά σχολείο ενδοσχολική επιμόρφωση εκτός ωραρίου (με πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων).
Κατά τάξη δίωρη απογευματινή επιμόρφωση (απογευματινό εργαστήριο).
Εξ αποστάσεως επιμόρφωση με απευθείας (σύγχρονη) οπτικοακουστική επικοινωνία (τηλεδιασκέψεις με συζήτηση, αποστολή υλικού και εκπόνηση στοχευμένων δραστηριοτήτων).
Ολιγοήμερα θεματικά εργαστήρια (σε ολιγομελείς ομάδες - απογεύματα).
Εξ αποστάσεως επιμόρφωση με ασύγχρονη μελέτη επιμορφωτικού υλικού (μέσω moodle) και εκπόνηση στοχευμένων δραστηριοτήτων.
Σειρά 6
Προτείνετε άλλη ή άλλες μορφές επιμόρφωσης, τις οποίες θα προκρίνατε έναντι ή προς συμπλήρωση των παραπάνω.
Your answer
Β. Επιλέξτε πόσο σημαντικό είναι για εσάς να υλοποιηθεί επιμόρφωση για κάθε μία από τις παρακάτω θεματικές ενότητες. *
Επιλέξτε μία από τις απαντήσεις που δίνονται σε κάθε γραμμή (καθόλου, λίγο, αρκετά, πολύ, πάρα πολύ)
καθόλου
λίγο
αρκετά
πολύ
πάρα πολύ
Νέα Προγράμματα Σπουδών - Διδακτική Μεθοδολογία κατά γνωστικό αντικείμενο
Σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις
Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία - Χρήση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών λογισμικών - Διδακτικά Σενάρια.
Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης (μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς, κ.ά.) - Διερεύνηση Ψυχολογικού κλίματος τάξης.
Αξιολόγηση μαθητών - φάκελος επιτευγμάτων (portfolio).
Σχέδια εργασίας - Διαθεματικότητα - Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.
Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης.
Σχεδιασμός και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων (σχολικών δραστηριοτήτων).
Συνεργασία σχολείου - οικογένειας, Σχολείου - τοπικής κοινότητας.
Πολυμορφία μαθητικού δυναμικού - Διαφοροποίηση διδασκαλίας.
Προτείνετε άλλη ή άλλες θεματικές ενότητες, τις οποίες ενδεχομένως θα προσθέτατε ή θα προκρίνατε ως περισσότερο αναγκαίες.
Your answer
Γ. Πόσο σημαντική θα ήταν για εσάς η επιμόρφωση στη διδακτική των παρακάτω διδακτικών αντικειμένων - πεδίων. *
Επιλέξτε μία από τις απαντήσεις που δίνονται σε κάθε γραμμή (καθόλου, λίγο, αρκετά, πολύ, πάρα πολύ)
καθόλου
λίγο
αρκετά
πολύ
πάρα πολύ
1. Γλώσσα.
2. Παραγωγή λόγου.
3. Ανάγνωση κειμένου.
4. Γραμματική.
5. Ορθογραφία.
6. Χρήση λεξικού.
7. Μαθηματικά.
8. Επίλυση - δημιουργία προβλήματος.
9. Γεωμετρία.
10. Μελέτη Περιβάλλοντος.
11. Ιστορία
12. Θρησκευτικά.
13. Γεωγραφία.
14. Φυσική.
15. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή.
16. Μουσική.
17. Εικαστικά.
18. Θεατρική Αγωγή
19. Ευέλικτη Ζώνη - Σχέδια Εργασίας - Διαθεματικότητα.
Προτείνετε άλλο ή άλλα αντικείμενα επιμόρφωσης που ίσως σας ενδιαφέρουν περισσότερο πέρα από τα παραπάνω.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service