สมัครนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีประจำปีการศึกษา 2564
อีเมล *
ชื่อ สกุลผู้สมัคร *
อายุ *
วัน/เดือน/ปีเกิด *
ปีเกิดให้ระบุเป็น ค.ศ เช่นเกิดวันที่ 2 พ.ค. พ.ศ.2545 ให้กรอกดังนี้ 02/05/2002
MM
/
DD
/
YYYY
เชื้อชาติ *
สัญชาติ *
ศาสนา *
ส่วนสูง *
น้ำหนัก *
ชื่อ นามสกุลบิดา *
อาชีพ(บิดา) *
เชื้อชาติ(บิดา) *
สัญชาติ(บิดา) *
ศาสนา(บิดา) *
บิดาเคยเป็นนักกีฬา *
ถ้าไม่เคยให้ตอบ "-"
ระดับการเเข่งขัน(บิดา) *
ถ้าไม่มีให้"-"
ชื่อ นามสกุลมารดา *
อาชีพ(มารดา) *
เชื้อชาติ(มารดา) *
สัญชาติ(มารดา) *
ศาสนา(มารดา) *
มารดาเคยเป็นนักกีฬา *
ถ้าไม่เคยให้ตอบ "-"
ระดับการเเข่งขัน(มารดา) *
ถ้าไม่มีให้ตอบ"-"
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
บ้านเลขที่ *
หมู่ที่ *
แขวง/ตำบล *
เขต/อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง *
สถานภาพทางการศึกษา กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2563
กำลังศึกษาในระดับชั้น *
Required
โรงเรียน *
ตำบล *
อำเภอ *
จังหวัด(โรงเรียน) *
ไปรษณีย์ *
สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น *
Required
ชนิดกีฬา *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy