แจ้งความประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม ต.บุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
**หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 088-5909629
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4กรอกข้อมูลต่อไปนี้ *
คำนำหน้า *
กรอกชื่อ-นามสกุล *
Your answer
วันเดือนปีเกิด ( ตัวอย่างเช่น 13 ม.ค. 2563) *
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบันของนักเรียน *
Your answer
สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียน *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
หมายเหตุ: หลักฐานในการรับสมัครให้นำส่งในวันมอบตัว
1. ใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 หรือใบรับรองนักเรียน ปพ.7
2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา
4. รูปถ่ายนักเรียน 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

*** วันรับสมัครและวันมอบตัวจะแจ้งให้ทราบต่อไปผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้กรอกไว้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม. Report Abuse