Ιατρικός Τουρισμός και εξωσωματική γονιμοποίηση σε κλινικές/νοσοκομεία του Νομού Αττικής

Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Νικολόπουλος Αντώνιος και στα πλαίσια της διαδικασίας απόκτησης του μεταπτυχιακού μου διπλώματος, η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική.
Η διπλωματική εργασία η οποία πρόκειται να εκπονηθεί έχει θέμα "Ιατρικός Τουρισμός με έμφαση στην εξωσωματική γονιμοποίηση στον Ν. Αττικής".
Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί αποτελεί μέρος της διπλωματικής εργασίας του τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Θα σας παρακαλούσα να με βοηθήσετε μέσω της συμπλήρωσής του ώστε να συλλέξω τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται για την ολοκλήρωση της.
Σας βεβαιώνω ότι οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τον σκοπό της διπλωματικής εργασίας και θα παραμείνουν εμπιστευτικές.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question