แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2562
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวิจัยและ
1.1 เพศ *
Required
1.2 สถานภาพ *
Required
1.3 หน่วยงานที่สังกัด *
Required
1.4 สายการทำงาน *
Required
1.5 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
พอใช้ (3)
น้อย (2)
ควรปรับปรุง (1)
บริการด้วยความสุภาพ
ใส่ใจและกระตือรือร้น
ให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
ระยะเวลาในการให้บริการ
ความครบถ้วนของเอกสารแนะนำ
สถานที่ต่อการให้บริการ สะอาด เป็นระเบียบ
1.6 ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. Report Abuse - Terms of Service