АНКЕТНА КАРТА ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ФИРМИ
Настоящата Анкетна карта е създадена да проучи мнението на туристически фирми с цел развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията.
Анкетата е анонимна. Обобщените резултати ще бъдат представени в проучване и ще послужат като база за изготвяне на стратегия за развитие на туризма в община Сандански.

Благодарим за отделеното време и внимание!

Към кои от следните видове туризъм проявяват интерес българските туристи, с които работите? *
Може да посочите повече от един отговор
Required
Познавате ли Сандански като туристическа дестинация? *
Какво е мнението Ви за развитието на туризма в община Сандански? *
Какво може да се подобри по отношение на предлагането на туристически услуги? *
Може да посочите до 3 отговора
Required
Според Вас, в каква степен са развити на територията на община Сандански и региона следните видове туризъм: *
Няма възможност за развитие на подобен тип туризъм
Има условия за развитие на подобен тип туризъм, но все още не се развива
Сега започва да се разработва
Не добре развит
Средно развит
Добре развит
Не съм запознат/а
Бизнес (конгрес, семинар, тийм билдинг)
Винен
Градски
Еко, природолюбителски
Екстремен, приключенски
Конен
Креативен
Кулинарен
Културен
Лечебен, оздравителен, СПА и уелнес
Медицински
Ловен
Познавателен
Развлекателен
Рекреационен
Религиозен
Селски
Спортен
Събитиен, фестивален
Трекинг (пешеходен) и колоездене
Хоби-туризъм
Според Вас в каква степен се използват следните туристически ресурси, с които община Сандански разполага: *
Не се използват изобщо
Не се използват добре
Има какво още да се желае
Използват се добре
Използват се много добре
Нямам мнение
Природни дадености на региона (климат, минерални води)
Природни забележителности
Фолклор и традиционна култура
Местни занаяти
Културни забележителности
Работите ли с дестинация Сандански *
Продавате ли туристически услуги, пакети, включващи Сандански като дестинация за туризъм? *
Кои от следните видове туризъм предлагате с дестинация Сандански? *
Възможни са повече от 1 отговор
Required
Кои от следните дейности са част от Вашия туристически продукт за Сандански? *
Възможни са повече от един отговор
Required
Коя от гореизброените дейности продавате най-често? *
Your answer
Какъв е средният престой на Вашите туристи в Сандански? *
А когато говорим за бизнес туристи за Сандански, ориентировъчно каква част от тях удължават престоя си с над 1 нощувка извън рамките на бизнес пътуването си с цел друга форма на туризъм? *
Кои от следните туристически услуги, свързани с град Сандански предлагате? *
Възможни са повече от 1 отговор
Required
Общи впечатления и наблюдения за дестинация Сандански *
Силни страни
Слаби страни
Природа
Хора, гостоприемство
Инфраструктура /пътища, осветление, др./
Места за хранене и развлечение
Туристически атракции
Места за настаняване
Информация
Реклама
Транспортна достъпност
Културни и антропогенни ресурси / забележителности
Храна
Персонал/ Обслужване
Сигурност
Чистота на обществени места
Тишина, спокойствие
Предлагани допълнителни дейности, извън местата за настаняване
Друго /моля посочете какво/
Нямам мнение
Мнение, коментари, препоръки
Your answer
Ако искате да Ви изпратим резултатите от проучването, моля - попълнете имейл адрес:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms