Информация за деца и ученици със СОП на територията на област Варна- СУУНЗ
Настоящиат формуляр се изготвя в изпълние на Правилника за дейността на РЦПППО - Варна.
1. СУУНЗ *
2.Населено място *
3.Деца/ученици със специални образователни потребности, които се обучават в СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“ гр. Варна. *
4.Ресурсни учители и други специалисти в училището, които осъществяват допълнителна подкрепа за личностно развитите на децата и учениците със специални образователни потребности.(вписват се трите имена и длъжност на педагогическите специалисти, членове на ЕПЛР) *
5.Помощници на учителя назначени в училището.(Вписват се трите имена. В случай,че няма лица от посочената категория, моля напишете „0“) *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy