แบบประเมินการให้บริการงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราภัฏกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ 2564
เรียน    ท่านผู้รับบริการ
ขอความอนุเคราะห์แสดงความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริงเกี่ยวกับการให้บริการด้านต่างๆ ของงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อจะได้นำความคิดเห็นของท่านมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการให้บริการ และให้เกิดผลดีที่สุดต่อผู้รับบริการ โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
ตอนที่ 2 แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานประกันคุณภาพการศึกษา
        ตอนที่ 3 แบบแสดงความคิดเห็นในการความต้องการการให้บริการในงานการประกันคุณภาพการศึกษาของผู้รับบริการ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy