พิธีมอบประกาศนียบัตร วท.นนทบุรี
กรุณาตอบแบบสอบถาม เพื่อทางวิทยาลัยฯ นำผลไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
เพศ
วุฒิการศึกษา
สาขางาน
ความคิดเห็นการเข้าร่วมงาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถานที่ เวทีสวยงาม
วิทยากรบรรยายให้ความรู้
เวลาฝึกซ้อมเหมาะสม
ผู้ขานนามนักเรียน นักศึกษา
การฝึกซ้อมที่ดีและสมจริง
อาจารย์คุมแถวมีความรับผิดชอบและยิ้มแย้มแจ่มใส
ขั้นตอนและการให้บริการมีระบบ
ความพร้อมเพรียงและความสามัคคีรุ่นพี่รุ่นน้อง
สื่อและระบบภาพเสียง
มีการบริการน้ำดื่มและอาหารว่าง
ซุ่มถ่ายภาพเหมาะสม สวยงาม
สถานที่จัดเลี้ยงโต๊ะจีน
อาหารและเครื่องดื่ม โต๊ะจีน
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service