Aptauja par fiskālo disciplīnu
Šī aptauja tika izveidota, lai labāk saprastu cilvēku zināšanas un izpratni par jautājumiem, kas skar budžetu un valsts finanses.
Vai Jūs sekojat līdzi tam, kā tiek veidots valsts budžets? *
Kā Jūs sekojat līdzi tam, kā tiek sastādīts budžets?
Publiski pieejamā informācija ir pietiekama, lai novērtētu, kā tiek sastādīts valsts budžets. *
Pilnībā nepiekrītu
Pilnībā piekrītu
Latvijas valdība ieņēmumu prognozēšanai pieiet reālistiski. *
Pilnībā nepiekrītu
Pilnībā piekrītu
Latvijas valdība izdevumu plānošanai pieiet reālistiski. *
Pilnībā nepiekrītu
Pilnībā piekrītu
Cik gadiem Latvijas valdība plāno daudzgadu budžeta ietvaru? *
Periodā, kad ekonomika strauji aug un attīstās, jāveido iekrājumi grūtākiem laikiem. *
Pilnībā nepiekrītu
Pilnibā piekrītu
Ekonomiskas izaugsmes posmā valsts parādu var palielināt tikai ar nosacījumu, ka nauda tiek investēta projektos vai jomās, kuru pozitīvo ietekmi izjutīs arī nākamās paaudzes. *
Pilnībā nepiekrītu
Pilnībā piekrītu
Jūsuprāt, cik lielu daļu no kopējiem valsts izdevumiem veido valsts speciālais budžets? *
Jūsuprāt, kuras valdības funkcijas Latvijā ir finansētas labāk nekā vidēji ES? *
Required
Jūsuprāt, kuras valdības funkcijas Latvijā ir finansētas sliktāk nekā vidēji ES? *
Required
Jūsuprāt, kas ir galvenie valsts parāda pieauguma cēloņi? *
Required
Valsts konsolidētā kopbudžeta deficīts 2016. gadā bija 0,4% no IKP. Cik tas ir naudas izteiksmē? *
Jūsuprāt, kurās divās jomās tiek tērēts visvairāk? *
Required
Jūsuprāt, kurās divās jomās tiek tērēts vismazāk? *
Required
Kura ministrija Latvijā ir atbildīga par valsts budžeta sagatavošanu? *
Mani uztrauc Latvijas valsts finanšu ilgtermiņa stabilitāte.
Pilnībā nepiekrītu
Pilnībā piekrītu
Jūsuprāt, kura ir būtiskākā problēma, kas ilgtermiņā apdraud Latvijas ekonomisko attīstību?
Jūsuprāt, kura ir būtiskākā problēma, kas ilgtermiņā apdraud Latvijas valsts finanšu stabilitāti?
Man ir svarīgi, ka valdība jau tagad risina jautājumus, kas ilgtermiņā var atstāt negatīvu ietekmi uz Latvijas ekonomiku.
Pilnībā nepiekrītu
Pilnībā piekrītu
Es uzticos valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas spējai vecumdienās nodrošināt manas vajadzības.
Pilnībā nepiekrītu
Pilnībā piekrītu
Publiski finansētā veselības aprūpe spēj apmierinošā līmenī nodrošināt pensionāru medicīniskās vajadzības.
Pilnībā nepiekrītu
Pilnībā piekrītu
Tagad aplūkojiet šos divus apgalvojumus. Kuram no tiem Jūs piekrītat vairāk?
Es dotu priekšroku valdības lēmumiem ar lielu, pozitīvu ietekmi īstermiņā, bet ar neskaidrām sekām ilgtermiņā.
Es dotu priekšroku valdības lēmumiem ar mērenu, pakāpenisku un prognozējamu atdevi ilgtermiņā.
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service