ข้อสอบก่อนและหลังเรียนเรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการคิดคำนวณและการสร้างกราฟ
ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ชื่อกลุ่ม *
Your answer
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
ชั้น *
Required
เลขที่ *
Your answer
1.จากภาพคือโปรแกรมอะไร *
0 points
Captionless Image
2. โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล(Microsoft Excel) เป็นโปรแกรมประเภทใด ? *
0 points
3.หากเด็กชายสันติ ต้องการเปิดใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เขาจะต้องปฏิบัติอย่างไร? *
0 points
4.ข้อใดคือลักษณะของโปรแกรม Microsoft Excel? *
0 points
5.โปรแกรม Microsoft Office Excel เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับตาราง โดยในแนวตั้งเรียกว่าอะไร และแนวนอนเรียกว่าอะไร ตามลำดับ? *
0 points
6.เมื่อทำการป้อนข้อมูลประเภทตัวเลข ข้อมูลที่ป้อนนั้นจะอยู่ส่วนใดของเซลล์?
0 points
7.ลักษณะการทำงานของโปรแกรม Microsoft Excel มีหน้าที่คล้ายกับอาชีพใดในข้อต่อไปนี้
0 points
8.จากภาพเป็นคำสั่งที่ใช้ทำหน้าที่อะไร?
0 points
Captionless Image
9.ไฟล์งาน Microsoft Excel 2013 ที่บันทึกแล้วจะมีนามสกุลใด
0 points
10.ข้อใดเป็นวิธีการนำรูปภาพมาใช้ในงาน
0 points
11.การใส่เส้นขอบให้กับตาราง จะทำอย่างไร
0 points
12.จากภาพเป็นกลุ่มคำสั่งที่ใช้ทำหน้าที่อะไร
0 points
Captionless Image
13.หากต้องการแทรกวิดีโอต้องเลือกข้อใด
0 points
14.แดงน้อยต้องการเปิดไฟล์งานเก่าขึ้นมาแก้ไข แดงน้อยต้องเลือกคำสั่งใด
0 points
15.คำสั่งฟังชันก์ที่ใช้ในการคำนวณอยู่ในกลุ่มคำสั่งใด
0 points
16.หากตุ๊กกี้ต้องการสร้างกราฟตุ๊กกี้ต้องเลือกกลุ่มคำสั่งใด
0 points
17.จากภาพเป็นคำสั่งที่ทำหน้าที่อะไร
0 points
Captionless Image
18.ข้อใด ไม่ใช่ ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์
0 points
19.ข้อใด ไม่ใช่ เครื่องหมายของตัวดำเนินการเปรียบเทียบ
0 points
20.จากสูตร =(B6+60) / SUM(D5:F8) ส่วนใดคือฟังก์ชัน
0 points
21.จากภาพตารางวิธีหาผลรวมของน้ำหนักข้อใดถูกต้อง
0 points
Captionless Image
22.ค่าของส่วนสูง 145 อยู่ที่ตำแหน่งใด
0 points
Captionless Image
23.ค่าน้ำหนักส่วนสูงเป็นข้อมูลประเภทใด
0 points
Captionless Image
24.การคำนวณหาดอกเบี้ยเงินฝากควรใช้โปรแกรมใด
0 points
25.จากภาพเรียกแผนภูมิอะไร
0 points
Captionless Image
26. จากภาพเป็นแผนภูมิเกี่ยวกับสิ่งใด
0 points
Captionless Image
27.จากภาพเป็นแผนภูมิแท่งโดยสีส้มใช้แทนอะไร
0 points
Captionless Image
28.วิธีการเปลี่ยนสีกราฟทำได้ตามข้อใด
0 points
29.วิธีลบกราฟทำได้อย่างไร
0 points
30.สามารถกำหนดค่าหรือเพิ่มเติมข้อมูลลงไปที่กราฟได้ด้วยวิธีใด
0 points
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms