Kérdőív - Abony város értékeinek lakossági megítélése
Abony város elkészíti a Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programját. A program elkészítéséhez nagy segítséget nyújthat ez a kérdőív, melynek kiértékelésével értékes adatokat kaphat a város vezetése a lakosság környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági szokásairól, igényeiről.

A kérdőív kitöltése néhány percet vesz igénybe (név nélkül).

Köszönjük, hogy segíti munkánkat!

1. Mi a véleménye a helyi értékek (épületek, terek, utcák, a környék) állapotáról?
nagyon jó
átlagos
rossz
nagyon rossz
- a településen
- közvetlen lakókörnyezetében
2. Ön szívesen él ezen a településen?
3. A település melyik részén él?
Your answer
3./a Szívesen él-e a megjelölt településrészen?
4. Hogy gondolja: az itteni gyerekek, ha felnőnek, el fognak majd költözni erről a településről, vagy itt maradnak inkább?
5. Milyen érzésekkel gondol erre a településre, ahol él?
6. Az egész település hangulatáról mi a véleménye?
Osztályozzon 1-től 5-ig! (1 – egyáltalán nem igaz, … 5 – teljesen igaz)
1
2
3
4
5
nyugodt
vidám
nyomasztó
feszült
izgalmas
hangulatos
7. Mennyire elégedett Ön az alábbi tényezők helyzetével?
Arra kérjük, hogy osztályozzon úgy, ahogy az iskolában szokás. Az 1-es azt jelenti, hogy nagyon elégedetlen, az 5-ös azt, hogy teljesen elégedett.
1
2
3
4
5
a levegő tisztaságával
a közellátással
a helyi közlekedési lehetőségekkel
a szórakozási lehetőségekkel
az iskolai oktatással
a közbiztonsággal
a vállalkozások sikerességével
az idősebbekkel való törődéssel
a fiatalok helyzetével
az egészségügyi helyzettel
a lakáshelyzettel
az utcák, terek, parkok állapotával
a hivatalos ügyek intézésével
8. Milyen a természet (erdők, patakok, a folyó, tavak, parkok, vadon élő állatok stb.) állapota?
nagyon jó
átlagos
rossz
nagyon rossz
- a településen
- közvetlen lakókörnyezetében
9. Milyen a környezet (víz, levegő, talaj, zaj, a település tisztasága) állapota?
nagyon jó
átlagos
rossz
nagyon rossz
- a településen
- közvetlen lakókörnyezetében
10. Ön szerint mi lenne a legmegfelelőbb megoldás a környezetszennyezés problémájára?
11. Tudja-e, hogy mennyi kilowatt-óra áramot, hány m3 gázt és vizet fogyaszt Ön, vagy az Ön lakásában élő személyek együttesen 1 hónap alatt?
12. Hajlandó-e a jövőben jobban takarékoskodni az energiával (villany, gáz) és a vízzel?
13. Milyen fűtési rendszerrel rendelkezik?
14. A településen működő vállalkozások, üzletek, boltok és egyéb szolgáltató egységek kielégítik-e az Ön szükségleteit?
15. Szeretné-e Ön, hogy a településen növekedjen az olyan vállalkozások, üzletek, boltok, irodák száma, ahol a lakók dolgozhatnak?
16. Mit támogatna leginkább az alábbi, közlekedéssel kapcsolatos fejlesztések közül az elkövetkezendő 20-30 évben?
17. Fontosságuk szerint rangsorolja 1-től 5-ig a következő általános környezetvédelmi és társadalmi-gazdasági feladatokat.
(1: egyáltalán nem fontos; … 5: nagyon fontos)
1
2
3
4
5
Ivóvíztartalék védelme
Levegőszennyezés csökkentése
Zajterhelés csökkentése
Szelektív hulladékgyűjtés
Környezettudatos életvitel elterjesztése a lakosság körében
Megújuló energiaforrások (pl. nap- és, szélenergia) alkalmazása
Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése
Illegális szemétlerakók felszámolása
Tudatos vásárlói magatartás megismertetése
Közterületek tisztántartása
A keletkező hulladék mennyiségének csökkentése
A klímaváltozás hatásaira (pl. viharok, hőség) való felkészülés
A kulturális örökség védelme
Oktatás, képzés fejlesztése
Egyenlő lehetőségek, a szegregáció csökkentése
Az egészség védelme
Kulturális szolgáltatások és lehetőségek növelése
A társadalom nagyobb részvétele a közügyekben
18. Ha Ön - tegyük fel - oda költözhetne, ahová akarna, hova költözne a legszívesebben?
19. …és milyen környezetben élne a legszívesebben?
20. Az alábbi tevékenységek közül melyek jellemzők Önre?
több válasz is megjelölhető
21. Az alábbi lakóközösségi vagy önkormányzati kezdeményezésekben részt venne-e vagy sem?
igen
nem
Közterületek takarítása
Fa- és virágültetés közterületen
Vitafórumokon részvétel
Hulladékok szelektív gyűjtése
Megfelelő szervezés esetén a fenntarthatósággal kapcsolatos tájékoztatáson való részvétel
Környezetvédelmi rendezvényen való részvétel
22. Hogyan ítéli meg a település gazdasági helyzetét?
nagyon jó
átlagos
rossz
nagyon rossz
- az ipar fejlettsége:
- a mezőgazdaság fejlettsége:
- szolgáltatások  (kereskedelem,  közlekedés,  oktatás,  egészségügy)  fejlettsége:
- az emberek képzettsége, tanultsága:
23. Hogy gondolja: lakásának, házának állapota kielégítő vagy nem?
24. Hogyan informálódik leginkább környezete és a világ dolgairól?
A legjellemzőbb módot jelölje meg!
25. Milyen terület fejlődését szeretné elérni a településen?
( 1 – leginkább szeretné, … 9 – legkevésbé szeretné – kérjük, hogy állítson fel egy rangsort a lehetőségek között!)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
turizmus
ipartelepítés
hagyományőrző kézműipar
mezőgazdaság
szolgáltatások
oktatás
közlekedés
lakásépítés
egyéb
ha az "egyéb" lehetőséget is besorolta, kérjük itt adja meg, mire gondolt
Your answer
26. Az alábbiak közül minek a megőrzését, védelmét tartja leginkább fontosnak?
( 1 – leginkább fontos, … 8 – legkevésbé fontos – kérjük, hogy állítson fel egy rangsort a lehetőségek között!)
1
2
3
4
5
6
7
8
a táj
a természeti környezet
az erdők
szőlőkultúrák
gyümölcskertek
védett gyepek
egyes építmények, házak
egyéb  megőrzendő  értékek 
ha az "egyéb" lehetőséget is besorolta, kérjük itt adja meg, mire gondolt
Your answer
27. Milyen módon, milyen szervezetek, intézmények segítségével lehetne legjobban a települést fejleszteni?
Legfeljebb három lehetőséget válasszon ki!
28. Hogyan tudnának a helyi lakosok, civil szervezetek ebben részt venni?
Azt válassza, amelyik az Ön véleménye szerint a legfontosabb!
29. Találkozott-e korábban a Fenntartható Fejlődés Helyi Program fogalmával?
30. Véleménye szerint a belátható jövőben az alábbiak közül mely lesz a lakóhelyén élő emberek legnagyobb problémája?
Legfeljebb három lehetőséget válasszon ki!