แบบรายงานผลการดำเนินงาน กศน. ตำบล/แขวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ สำนักงาน กศน. (เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
คำชี้แจง
1. แบบรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน กศน. ตำบล/แขวง ฉบับนี้ ใช้เพื่อติดตามสรุปผลการดำเนินงาน กศน. ตำบล/แขวง ปีงบประมาณ 2562
2. ครู กศน. ตำบล ดาวน์โหลดแบบรายงานผลฯ ผ่านระบบ Google form ได้จากหน้าเวปไซต์สำนักงาน กศน. (http://www.nfe.go.th) และสถาบัน กศน.ภาคทุกภาค โดยบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ และให้สำนักงาน กศน. จังหวัด เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และครบถ้วน และส่งข้อมูลให้สถาบัน กศน. ภาค เพื่อให้สถาบัน กศน.ภาคดำเนินการ วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล แล้วนำส่งมายังกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ สำนักงาน กศน. ตามลำดับ เพื่อนำผลข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน กศน. ตำบล/แขวง ต่อไป โดยกำหนดให้สรุปข้อมูล 2 รอบ คือ
2.1 รอบที่ 1 วันที่ 30 เมษายน 2562
2.2 รอบที่ 2 วันที่ 31 ตุลาคม 2562
3. ให้ครู กศน. ตำบลกรอกข้อมูลแบบรายงานผลฯ ผ่านระบบ Google form ตามสังกัดภาคของตนเองให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
** ครู กศน. ตำบล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สามารถกรอกข้อมูลดังกล่าวได้ 1 ครั้ง ดังนั้น ให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งให้เรียบร้อย **

เครื่องมือชุดนี้ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ข้อมูลผลการดำเนินงาน กศน. ตำบล/แขวง ปีงบประมาณ 2562
ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการการศึกษา
ตอนที่ 4 การนำเสนอผลงานดีเด่นของ กศน. ตำบล/แขวง (Best Practice)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy