PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN VỀ CÁC ĐƠN VỊ HỖ TRỢ

Thân chào bạn, định kỳ 2 năm/lần Trung tâm Khảo thí trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khảo sát lấy ý kiến sinh viên về mức độ hài lòng đối với các đơn vị hỗ trợ công tác học tập trong trường. Những đóng góp của các bạn góp phần nâng cao chất lượng quản lý và dịch vụ cũng như hình ảnh của trường. Bạn vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây.
  This is a required question
  This is a required question
  1. Quy trình làm việc của đơn vị được công bố công khai
  2. Đơn vị thực hiện công việc theo đúng quy trình
  3. Quy trình làm việc của đơn vị thuận lợi 
  4. Chuyên viên thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ
  5. Chuyên viên có sự phối hợp với nhau trong công việc
  Please enter one response per row
  6. Chuyên viên có thái độ hòa nhã trong giao tiếp
  7. Chuyên viên hướng dẫn, giải đáp tận tình những thắc mắc
  8. Chuyên viên làm việc đúng giờ quy định
  9.Chuyên viên có sự phối hợp tốt với các đơn vị khác trong công việc chung của Trường
  10. Hiệu quả làm việc của chuyên viên đáp ứng yêu cầu
  Please enter one response per row
  11. Hài lòng về chất lượng phục vụ của đơn vị
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question