Πες μας τη γνώμη σου!

Παρακαλούμε να διαθέσετε λίγο από το χρόνο σας (υπολογιζόμενος χρόνος: 2 λεπτα) για να συμπληρώσετε τις παρακάτω ερωτήσεις. Η έρευνα πραγματοποιείται από το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου.

    Captionless Image
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question