Нормативно рационален подход/ Normative reasoning approach
Вече сте получили код на заданието си. Сега отидете на следния адрес, изтеглете вашето задание и го решете:
You have already received the assignment code number of your task. Now go at the following URL, download your task and solve it:

https://www.dropbox.com/sh/3akp0naefooznkf/AAC_XD4otPmxBshlhScPQY-aa?dl=0


Ако искате може да използвате презентацията за Нормативно рационалния подход тук:
https://www.dropbox.com/s/u3f0oo65d7zsj71/nrp.pdf?dl=0

If you wish you could use the presentation on Normative reasoning decision approach here:
https://www.dropbox.com/s/ttq5vauipjmkzad/decision_making_NRDA.pdf?dl=0


След като решите вашата задача, моля въведете отговорите по-долу. Първо въведете факултетния номер и имената на първия член на екипа, след това на втория (ако има такъв).  По-надолу въведете кода на задачата ви (внимавайте да е точен). Въведете самите отговори на подусловията от съответните падащи менюта! (Отговорът за всяко подусловие би трябвало да се състои от една буква и цифри, например "А11" или "А5"). Ако се окаже, че има повече от един верен отговор (според вас), напишете този, с по-малкия номер. За валидни решения се броят първите два ваши опита (взема се по-добрия резултат от тях).

After you solve your task, please input the answers below. First input the student number and the names of the first team member, then of the second (if there is such). Further down input your task's code number (be careful - it must be put exactly) Input the answers of each subtask in the corresponding drop-down menus! (The answer of each subtask should consist of one letter and number, for example "A11" or "A5"). If it turns out that there are more than one correct answers (according to you), write in the one with the smallest number. For valid solutions are counted your first two tries (the best result out of them is taken).
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Фак. Номер / Student Number *
Име /  Name *
Фак. Номер / Student Number
Име /  Name
Поток/ Student stream
Код на заданието / Code of assignment *
Отговор на а) / Answer a)
Отговор на б) / Answer b)
Отговор на в) / Answer c)
Отговор на г) / Answer d)
Отговор на д) / Answer e)
Отговор на е) / Answer f)
Отговор на ж) / Answer g)
E-mail
Ако искате да научите колко точки сте получили, моля запишете вашия валиден е-мейл. (за официални точки се броят само първите ви два опита) // If you want to receive your score, please fill-in your valid e-mail. (for official score only the first two tries are considered)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy