Bieg "Tropem Wilczym" 2022 - Lwówek
REGULAMIN BIEGU „TROPEM WILCZYM” WE LWÓWKU – 6 MARCA 2022 R.

I. CEL IMPREZY
1. Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
2. Popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej
3. Promocja Miasta i Gminy Lwówek

II. ORGANIZATORZY
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lwówku
2. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lwówku
3. Rozbiegany Lwówek
4. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Lwówku
5. OSP Lwówek
6. Urząd Miasta i Gminy Lwówek

III. PATRONAT
1. Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

IV. TERMIN – MIEJSCE – TRASA
1. Termin – 6 marca 2022 roku (niedziela) – godz. 12.00
2. Miejsce – Lwówek
3. Trasa – start – Parking przy OSiR Lwówek - meta – Parking przy OSiR Lwówek
4. Dystans – 1 963 m – nawierzchnia gruntowo-asfaltowa nieatestowana oraz dystans około 5000 m.
5. Trasa biegu oznakowana, zabezpieczona
6. Punkt odżywiania start/meta – woda mineralna, baton

V. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia biegu tj. do 6 marca 2022 r. ukończyła 16 lat. Osoby do 18 roku życia muszą mieć pisemną zgodę prawnego opiekuna.
2. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność. Za osoby do 18 roku życia oświadczenie o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność podpisuje opiekun prawny.
3. Wszyscy uczestnicy biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) celem kontroli daty urodzenia i zgłoszenia.
4. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
5. Zgłoszenia do biegu oraz weryfikacja zawodników odbędzie się w dniu biegu w Biurze Zawodów na hali sportowej OSiR w Lwówku, ul. Parkowa 2, od godziny 10:00 do godziny 11.45.
6. Zgłoszenia na bieg przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie www.osirlwowek.pl.
7. Zgłoszenia i wpłaty elektroniczne przyjmowane są do dnia 3.03.2022 r. do godz. 23:59, a zgłoszenia i wpłaty osobiście przyjmowane są tylko w dniu zawodów 6 marca 2022 r. w Biurze OSiR od godziny 10:00 do godziny 11:45.
8. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres zameldowania, datę urodzenia, numer telefonu.
9. Opłata wpisowa wynosi 20 zł.
10. Limit czasu ukończenia biegu wynosi 30 minut.
11. W biegu na 5000 m jest mierzony czas. Nie jest mierzony czas w  biegu na 1963 m.
12. Ustalane są miejsca od 1 do 3 w każdej kategorii.
13. Organizator wprowadza limit zgłoszeń – 70 osób. W przypadku przekroczenia tego limitu Organizator nie zakazuje udziału w biegu, ale nie zapewnia otrzymania pakietu startowego.

VI. KATEGORIE WIEKOWE
W biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
a) klasyfikacja generalna OPEN kobiet
b) klasyfikacja generalna OPEN mężczyzn

VII. NAGRODY
W poszczególnych klasyfikacjach zawodnicy otrzymują nagrody:
1. Klasyfikacja generalna kobiet ( 1 – 3 miejsce ) puchary (za dystans 1963 i 5000 m)
2. Klasyfikacja generalna mężczyzn ( 1 – 3 miejsce ) puchary (za dystans 1963 i 5000 m)
3. Każdy uczestnik biegu otrzyma medal pamiątkowy .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
2. Bieg może zostać odwołany ze względu na warunki epidemiologiczne. W tym przypadku osoby, które uiściły opłatę startową nie otrzymają zwrotów pieniędzy.
3. Organizatorzy zapewniają uczestnikom biegu: opiekę medyczną, napoje na starcie i na mecie.
4. Każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy, który musi być przypięty czterema agrafkami z przodu na piersiach. Nieprawidłowe zamocowanie numeru startowego może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.
5. Zakazuje się startu osobą z objawami COVID-19.
6. Uczestnik stosuje się do zasad sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących w dniu biegu.
7. Uczestnicząc w biegu i podając swoje dane podczas zgłoszenia wyrażasz zgodę na publikację wyników oraz zdjęć, filmów wykonanych podczas biegu.
8. Każdy uczestnik biegu ubezpiecza się od NNW we własnym zakresie oraz podpisuje deklarację o braku przeciwwskazań lekarskich do brania udziału w zawodach biegowych.
9. Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom biegu.


Sędzia Główny Zawodów: Paweł Kasprowicz
Kontakt z organizatorem:
e-mail: osir_lwowek@wp.pl 
tel. kom. 607 296 670


Konto do wpłat na bieg:
PKO BP SA 80 1020 4144 0000 6302 0119 4364
W zgłoszeniu proszę o wpisanie:
Bieg Tropem Wilczym - Imię i nazwisko, data urodzenia, telefon lub adres e-mailowy.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy