Kúpna zmluva_dopravný prostriedok
vyplňte správne nižšie uvedené údaje, budeme Vás kontaktovať za účelom overenia pravosti údajov v zmluve a dohodnutia termínu podpísania pred notárom.

www.notartrnava.sk
mobil : 0905 22 33 14
Predávajúci *
Required
Údaje predávajúceho *
Uveďte presne podľa platného dokladu totožnosti : Titul Meno Priezvisko, Rodné Priezvisko, Rodné číslo, Dátum narodenia, Adresa trvalého pobytu : Ulica súpisné číslo, Mesto / Obec, Štátna príslušnosť (príklad : Slovenská republika), číslo platného dokladu totožnosti
Prejav vôle predávajúceho *
vyberte správny tvar
Predmet kúpnej zmluvy *
Uveďte bližší opis dopravného prostriedku. Príklad : Značka, typ, druh, obchodný názov, číslo VIN, kategória, hmotnosť, farba, evidenčné číslo, číslo karosérie, číslo motora, počet najazdených kilometrov. stav vozidla a pod. Údaje uveďte presne podľa technického preukazu.
Kupujúci *
vyberte správny tvar
Required
Údaje kupujúceho *
Uveďte presne podľa platného dokladu totožnosti : Titul Meno Priezvisko, Rodné Priezvisko, Rodné číslo, Dátum narodenia, Adresa trvalého pobytu : Ulica súpisné číslo, Mesto / Obec, Štátna príslušnosť (príklad : Slovenská republika)
Prejav vôle kupujúceho *
vyberte správny tvar
Rozsah spoluvlastníckych podielov obdarovaných
uveďte konkrétne spoluvlastnícke podiely na predmete kúpy, Príklad : kupujúci Meno Priezvisko - podiel : 1/4 a kupujúci Meno Priezvisko - podiel : 3/4.
Kúpna cena *
doplňte výšku a menu kúpnej ceny, Príklad : 9500,-EUR
Spôsob a lehota vyplatenia kúpnej ceny *
vyberte jednu z možností
Vyhlásenie predávajúceho *
vyberte jednu z možností, overenie záložného práva k dopravnému prostriedku vykonajte na webe Notárskej komory SR: https://lnk.sk/iuB4
Bližší opis záložného práva
Uveďte údaje o záložnom práve, napríklad poradové číslo pod ktorým je záložné právo evidované v Notárskom centrálnom registri záložných práv, bližšie údaje záložného veriteľa a pod.
Vyhlásenie kupujúceho k záložnému právu
vyberte jednu z možností
Určenie času odovzdania predmetu kúpy *
vyberte jednu z možností
Evidencia vozidiel *
vyberte jednu z možností
Miesto uzatvorenia zmluvy *
Dátum uzatvorenia zmluvy *
MM
/
DD
/
YYYY
Podpisy : *
uveďte údaj o podpísaní zmluvy
Mobil / Telefón : *
uveďte Váš mobil / telefón, na ktorom Vás môže notár kontaktovať
Email : *
uveďte Váš email, na ktorom Vás môže notár kontaktovať
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy