Nezáväzná prihláška na LTT 2024
Bude sa konať približne 5. 8. do 14. 8. 2024 v Látkach a odhadovaná cena je 270 €.
Email *
Meno *
Priezvisko *
Škola *
Ročník *
Riešil si niektorý zo seminárov?
Chceš nám ešte niečo odkázať?
Spracovanie osobných údajov *
Týmto dávam podľa nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov svoj výslovný súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov, ktoré poskytujem občianskemu združeniu Trojsten. Poskytujem dobrovoľné údaje s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre (i) ich interné využitie v rámci občianskeho združenia Trojsten za účelom vyhodnotenia uchádzačov o program (ii) za účelom vytvárania databázy uchádzačov pre účely ďalšej spolupráce so študentom. Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že Trojsten môže moje údaje dlhodobo uchovávať a spracúvať za účelom poskytovania študentských príležitostí alebo iných odborných alebo spoločenských aktivít občianskeho združenia Trojsten. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu gdpr@trojsten.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže požadovať odstránenie osobných údajov, len pokiaľ to bude technicky možné a zmazaním nebudú dotknuté práva iných dotknutých osôb.
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Trojsten o.z.. Report Abuse