แบบทดสอบ เรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
ชื่อ - สกุล *
Your answer
กำลังศึกษาอยู่โรงเรียน *
Your answer
เรียนที่เดอะติวเตอร์สาขา *
Your answer
อาจารย์ผู้สอน *
Your answer
1. ข้อใดกล่าวถึงระบบสุริยะได้ถูกต้อง
1 point
2. จุดศูนย์กลางของระบบสุริยะคือข้อใด
1 point
3. ข้อใดกล่าวถึงดวงจันทร์ไม่ถูกต้อง
1 point
4. การที่แกนโลกเอียงทำมุม 23.5 องศา กับแกนตั้งฉากระนาบวงโคจรของโลกขณะโคจรรอบดวงอาทิตย์ ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ตามข้อใด
1 point
5. ปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรม มีอิทธิพลต่อปรากฏการณ์ใด
1 point
6. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการเกิดฤดูกาล
1 point
7. ถ้าดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองใช้เวลาเท่ากับการโคจรรอบโลกคือ 30 วัน ดังนั้นหนึ่งวันบนดวงจันทร์จะเท่ากับกี่วันบนโลก
1 point
8. จากรูป ตรงกับข้อใด
1 point
Captionless Image
9. จากรูป ตรงกับข้อใด
1 point
Captionless Image
10. วันที่เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นสูงที่สุดตรงกับข้อใด
1 point
11. ใน 1 วัน จะเกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงกี่ครั้ง
1 point
12. เมื่อเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง วันนั้นควรจะเป็นวันใด
1 point
13. โลกหมุนรอบตัวเองในลักษณะใดถูกต้องที่สุด
1 point
จากข้อมูลต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามข้อ 14 – 16
Captionless Image
Your answer
14. น้ำทะเลขึ้นสูงสุดและต่ำสุดเมื่อดวงจันทร์อยู่ตำแหน่งใด
1 point
15. วันขึ้น 15 ค่ำ ดวงจันทร์ จะอยู่ตำแหน่งใด
1 point
16. วันแรม 8 ค่ำ ดวงจันทร์จะอยู่ที่ตำแหน่งใด
1 point
17. การเกิดสุริยุปราคาตำแหน่งดาวที่เกี่ยวข้องเรียงลำดับอย่างไร
1 point
18. การเกิดจันทรุปราคาตำแหน่งดาวที่เกี่ยวข้องเรียงลำดับอย่างไร
1 point
19. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1 point
20. วันที่น้ำขึ้นต่ำที่สุดตรงกับวันใด
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service