[ทดสอบค่า IOC-รบกวนทำแบบสอบถามแทนครับ] แบบสอบถามในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมเพิ่มเติม/แก้ไขเนื้อหาบนวิกิพีเดียภาษาไทย (สำหรับชาววิกิพีเดีย)
** [ได้รับข้อมูลครบจำนวนที่ต้องการแล้วครับ-รบกวนทำแบบสอบถามแทนครับผม] ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ ท่านที่สะดวกรบกวนทำแบบสอบถามที่นี่แทนนะครับ :) >>> http://goo.gl/forms/f6JDvSGk2y

ปัจจัยและโมเดลที่แสดงได้จากการทบทวนวรรณกรรมและการให้ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญแล้วครับ โดยข้อคำถามทั้งหมดจะสร้างขึ้นโดยมีฐานบนโมเดลที่แสดงไว้นี้ และในขั้นตอนนี้คือการขอความรบกวนผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อคำถามครับ ว่าข้อคำถามแต่ละข้อสามารถใช้สอบถามได้ตามวัตถุประสงค์ของปัจจัยแต่ละปัจจัยตามที่แสดงไว้ในโมเดลหรือไม่ กรณีมีข้อสงสัยในรายละเอียด, ความหมายของตัวโมเดล หรืออื่นๆ ส่งเป็นข้อความมาได้ที่หน้า facebook ชื่อ Sirasak Treerattanaphan ครับ (ไม่สะดวกแปะ e-mail ไว้ในนี้ครับ ขอโทษด้วยนะครับ)

โดยในคำถามที่ใช้จริงจะเป็นแบบ scale ให้เลือกคำตอบจาก 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด

ให้คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

(ตัวแบบ (MODEL) ที่ใช้สร้างแบบสอบถามแสดงดังในรูป)

ส่วนที่1 : ปัจจัยส่วนบุคคล
1. คุณรู้สึกพอใจเมื่อได้เข้าร่วมเพิ่มเติม/แก้ไขเนื้อหาบนวิกิพีเดีย *
เลือก +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
หมายเหตุ / ความเห็น / คำแนะนำ (กรณีไม่เห็นด้วยกับคำถามครับ)
Your answer
2. คุณรู้สึกดีที่มีผู้นำข้อมูลที่คุณเป็นคนเขียนบนวิกิพีเดียไปใช้ให้เกิดประโยชน์แม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าคุณเป็นผู้เขียนข้อมูลเหล่านั้นก็ตาม *
เลือก +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
หมายเหตุ / ความเห็น / คำแนะนำ (กรณีไม่เห็นด้วยกับคำถามครับ)
Your answer
3. คุณรู้สึกว่าการเข้าร่วมเพิ่มเติม/แก้ไขเนื้อหาบนวิกิพีเดียนั้นเป็นการพัฒนาตนเองอย่างหนึ่ง *
เลือก +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
หมายเหตุ / ความเห็น / คำแนะนำ (กรณีไม่เห็นด้วยกับคำถามครับ)
Your answer
4. คุณรู้สึกว่าการเข้าร่วมเพิ่มเติม/แก้ไขเนื้อหาบนวิกิพีเดียนั้นเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นหลังจากเจอเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ *
เลือก +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
หมายเหตุ / ความเห็น / คำแนะนำ (กรณีไม่เห็นด้วยกับคำถามครับ)
Your answer
5. คุณคาดหวังถึงสิ่งที่จะได้รับซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวคุณจากการเข้าร่วมเพิ่มเติม/แก้ไขเนื้อหาบนวิกิพีเดีย *
เลือก +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
หมายเหตุ / ความเห็น / คำแนะนำ (กรณีไม่เห็นด้วยกับคำถามครับ)
Your answer
6. คุณรู้สึกว่าการร่วมเรียบเรียงเขียนเนื้อหาบนวิกิพีเดีย เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องลงมือทำ *
เลือก +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
หมายเหตุ / ความเห็น / คำแนะนำ (กรณีไม่เห็นด้วยกับคำถามครับ)
Your answer
ส่วนที่2 : ปัจจัยเชิงสังคม
1. คุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนวิกิพีเดีย *
เลือก +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
หมายเหตุ / ความเห็น / คำแนะนำ (กรณีไม่เห็นด้วยกับคำถามครับ)
Your answer
2. คุณทุ่มเทเพื่อให้งานที่คุณทำสร้างประโยชน์ให้วิกิพีเดีย *
เลือก +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
หมายเหตุ / ความเห็น / คำแนะนำ (กรณีไม่เห็นด้วยกับคำถามครับ)
Your answer
3. คุณยินดีทุ่มเทเพื่อให้วิกิพีเดียเป็นที่ยอมรับในสังคม *
เลือก +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
หมายเหตุ / ความเห็น / คำแนะนำ (กรณีไม่เห็นด้วยกับคำถามครับ)
Your answer
4. คุณรู้สึกว่าการมีเนื้อหาภาษาไทยบนอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นผ่านการเข้าร่วมเพิ่มเติมเนื้อหาในวิกิพีเดียเป็นสิ่งที่ดี *
เลือก +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
หมายเหตุ / ความเห็น / คำแนะนำ (กรณีไม่เห็นด้วยกับคำถามครับ)
Your answer
ส่วนที่3 : ปัจจัยด้านกฏเกณฑ์
1. คุณรู้สึกว่าการมีแหล่งข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าถึง ตรวจสอบ และแก้ไขได้ทันที อย่างวิกิพีเดียเป็นสิ่งที่ดี *
เลือก +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
หมายเหตุ / ความเห็น / คำแนะนำ (กรณีไม่เห็นด้วยกับคำถามครับ)
Your answer
2. คุณรู้สึกว่าการที่บุคคลทั่วไปสามารถออกความเห็นเกี่ยวกับกฏเกณฑ์ในการทำงานร่วมกันได้ในวิกิพีเดียเป็นสิ่งที่ดี *
เลือก +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
หมายเหตุ / ความเห็น / คำแนะนำ (กรณีไม่เห็นด้วยกับคำถามครับ)
Your answer
3. คุณยอมรับกฏเกณฑ์ในการทำงานบนวิกิพีเดียในลักษณะของสารานุกรม โดยข้อมูลควรมีแหล่งอ้างอิงได้ *
เลือก +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
หมายเหตุ / ความเห็น / คำแนะนำ (กรณีไม่เห็นด้วยกับคำถามครับ)
Your answer
4. คุณยอมรับกฏเกณฑ์ในการทำงานบนวิกิพีเดียโดยต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น พูดคุย โต้แย้ง แสดงความเห็น อย่างเคารพและมีมารยาท ได้ *
เลือก +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
หมายเหตุ / ความเห็น / คำแนะนำ (กรณีไม่เห็นด้วยกับคำถามครับ)
Your answer
5. คุณยอมรับกฏเกณฑ์ในการร่วมเขียนเนื้อหาบนวิกิพีเดีย โดยต้องเขียนจากมุมมองที่เป็นกลางได้ *
เลือก +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
หมายเหตุ / ความเห็น / คำแนะนำ (กรณีไม่เห็นด้วยกับคำถามครับ)
Your answer
ส่วนที่4 : ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
1. คุณรู้สึกว่าสามารถเข้าใจและใช้งานระบบการเพิ่มเติม/แก้ไขเนื้อหาบนวิกิพีเดียได้โดยง่าย *
เลือก +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
หมายเหตุ / ความเห็น / คำแนะนำ (กรณีไม่เห็นด้วยกับคำถามครับ)
Your answer
2. คุณรู้สึกว่าสามารถเรียนรู้การเพิ่มเติม/แก้ไขเนื้อหาบนวิกิพีเดียได้โดยง่าย *
เลือก +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
หมายเหตุ / ความเห็น / คำแนะนำ (กรณีไม่เห็นด้วยกับคำถามครับ)
Your answer
3. คุณไม่รู้สึกลำบากในการใช้งานระบบการเพิ่มเติม/แก้ไขเนื้อหาบนวิกิพีเดีย *
เลือก +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
หมายเหตุ / ความเห็น / คำแนะนำ (กรณีไม่เห็นด้วยกับคำถามครับ)
Your answer
ส่วนที่5 : ปัจจัยเชิงวัฒนธรรม
1. คุณไม่รู้สึกกดดัน/ลำบากใจ หากถูกโต้แย้งจากผู้มีตำแหน่งหรือสถานะสูงกว่า *
เลือก +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
หมายเหตุ / ความเห็น / คำแนะนำ (กรณีไม่เห็นด้วยกับคำถามครับ)
Your answer
2. คุณมักไม่อยากขัดใจคนที่มีตำแหน่งหรือสถานะสูงกว่า *
เลือก +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
หมายเหตุ / ความเห็น / คำแนะนำ (กรณีไม่เห็นด้วยกับคำถามครับ)
Your answer
3. คุณรู้สึกว่าไม่ควรขัดแย้งเหตุผลของคนที่มีตำแหน่งหรือสถานะสูงกว่า *
เลือก +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
หมายเหตุ / ความเห็น / คำแนะนำ (กรณีไม่เห็นด้วยกับคำถามครับ)
Your answer
4. คุณไม่รู้สึกกดดัน/ลำบากใจ หากถูกโต้แย้งจากผู้มีตำแหน่งหรือสถานะสูงกว่า *
เลือก +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
หมายเหตุ / ความเห็น / คำแนะนำ (กรณีไม่เห็นด้วยกับคำถามครับ)
Your answer
ส่วนที่6
1. คุณเต็มใจเข้าร่วมในการเพิ่มเติม/แก้ไขเนื้อหาบนวิกิพีเดีย *
เลือก +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
หมายเหตุ / ความเห็น / คำแนะนำ (กรณีไม่เห็นด้วยกับคำถามครับ)
Your answer
2. คุณเห็นว่าโครงการวิกิพีเดียเป็นโครงการที่มีคุณค่าในการเข้าร่วม *
เลือก +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
หมายเหตุ / ความเห็น / คำแนะนำ (กรณีไม่เห็นด้วยกับคำถามครับ)
Your answer
3. คุณคิดว่าเป็นเรื่องดีที่จะเข้าร่วมโครงการวิกิพีเดียทำให้โครงการมีการเติบโตต่อไป *
เลือก +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์, เลือก -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
หมายเหตุ / ความเห็น / คำแนะนำ (กรณีไม่เห็นด้วยกับคำถามครับ)
Your answer
ระบุชื่อหรือนามแฝงของคุณ *
ขอชื่อไว้เพื่อแยกว่าใครเป็นคนช่วยตอบให้ครับ ขอบคุณมากครับ :)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service