Анкета за качесто на адм. обслужване
Молим Ви, да отговорите на зададените по-долу въпроси, с което ще подпомогнете оптимизацията
на административното обслужване в университета. В конкретното проучване интересът е към обслужването в Катедра «Правни науки».
1.Молим Ви, в дадената по-долу таблица, да отбележите с кръстче онова число срещу твърденията, което съответства на честотата с която се проявява даденото действие от служителите или Ваше преживяване, когато посетите (изписва се звеното). Молим за Вашата откровеност и обективност, която единствено би ни помогнала в стремежа да оценим адекватно усилията на всеки служител в университета и оптимизираме онези моменти от обслужването, които ще са от взаимна полза както за студентите, така и за дейността на служителите в него. В края на анкетата имате възможност да направите писмени коментари и предложения по обсъжданите проблеми.
Твърдение *
Винаги
Много често
В колкото случаи е така, в толкова и не е
Рядко
Почти никога
Когато посетите Катедра «Правни науки» служителите Ви посрещат вежливо и търпеливо Ви изслушват.
Ако трябва да се реши определен проблем от служителите в Юридически факултет, те се заемат да го решават, без да отлагат или да Ви препращат на други места.
При обслужване в Юридически факултет Вие оставате с впечатление, че служителите ангажирано се заемат с решаването на проблемите заради които сте отишли.
Ако служителите от Юридически факултет не са в състояние да решат поставен от Вас проблем, те Ви дават изчерпателна информация къде е възможно да се реши и кой ще го реши.
При посещение на Юридически факултет оставате с впечатление, че служителите са много натоварени и им е трудно да Ви отделят достатъчно време.
При извършване на услуги в Юридически факултет Вие оставате с впечатление, че между служителите има добра съгласуваност и взаимно се подпомагат при възникнал проблем, който изисква намеса и на други служители, освен обслужващият Ви.
След посещение на Юридически факултет, Вие излизате удовлетворен от свършената работа.
При напускане на Юридически факултет служителите Ви изпращат вежливо.
Като цяло обслужването в Юридически факултет е качествено
В дадената по-долу таблица ще срещнете няколко твърдения за средата в която се извършват услугите в Юридически факултет. Молим Ви, с кръстче да отбележите онази цифра, която отговаря на степента в която се съгласяване с това твърдение.
Твърдение *
Напълно вярно
Вярно
Колкото вярно, толкова и не е
По-скоро не е вярно
Не е вярно
Работното време на Юридически факултет създава възможност за качествено обслужване и аз съм удовлетворен от него.
Мястото за изчакване пред (или в, напр. библиотеката) Юридически факултет е достатъчно и независимо, че понякога се налага да се изчаква, това не създава особен дискомфорт.
При обслужване в Юридически факултет мястото за среща със служителя е приятно, има достатъчно пространство и е направено така, че в този момент вниманието да е съсредоточено върху мен.
Пред Юридически факултет има поставена достатъчно информация за да се ориентираме за работното време и процедурите извършвани от звеното.
Компютърната система във фоайето на университета съдържа изчерпателна информация за работата на Юридически факултет
Интернет сайта на университета дава изчерпателна информация за работата на Юридически факултет.
В библиотеката могат да се намерят необходимите материали (учебници, монографии, списания и др.), за подготовката за занятия и изпити.
Вие сте студент в: *
Required
Специалност: *
Your answer
Вие сте студент: *
Required
Вие сте: *
Required
Молим Ви в свободна форма да опишенте определен проблем в обслужването в Юридически факултет ако сте имали такъв и да дадете предложения за оптимизиране на обслужването в звеното. *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms