Ερωτηματολόγιο Καταγραφής Εκπαιδευτικών Αναγκών
Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί μια αρχική προσπάθεια καταγραφής των εκπαιδευτικών αναγκών του γενικού πληθυσμού, σε σύγκριση με εκείνες των επιμορφούμενων στα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://ppy.aegean.gr/site/).
Τα αποτελέσματα του θα αξιοποιηθούν για τη διοργάνωση πανελληνίων επιμορφώσεων με χαμηλό κόστος ή εντελώς δωρεάν εκπαιδευτικών δράσεων, επομένως η συμβολή σας είναι καθοριστική για το σχεδιασμό αποτελεσματικής κατάρτισης.

Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις και πατήστε υποβολή

Απαιτούμενος χρόνος: 15 λεπτά

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε εμαιλ για τα επιμορφωτικά μας Προγράμματα αλλά και να ενημερώνετε πρώτοι για τις δωρεάν δράσεις των προγραμμάτων Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, παρακαλούμε στείλτε μας εμαιλ στο prassa@acadimia.com
Με θέμα: Ενημέρωση για τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Κυρίως κείμενο: Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο Διεύθυνση Κατοικίας, Τηλέφωνο κινητό ή σταθερό, email,  social media username ( αν υπάρχει πχ Facebook Twitter linkedin Instagram) και τη λέξη ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ με κεφαλαία γράμματα
Με την υποβολή δίνετε το δικαίωμα στα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας


Μια έρευνα των Προγραμμάτων Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Copyright Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας 2019 -2020

*Ερευνητική ομάδα
Επιβλέπων Καθηγητής: Ευστράτιος Παπάνης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
Αικατερίνη Μπαλάσα
Έλενα Πρασσά
Ειρήνη Καραμπάση
Σοφία Πακλατζόγλου
Τερέζα Ζωγοπούλου
Ελισσάβετ Γκινάλα
Πηνελόπη Αλιάγα
Πηνελόπη Πουλερού
Σταυρούλα Βεγιάζη
Μαρία Αναγνωστοπούλου
Χρύσα Ταπίνη
Τερέζα Πρασσά
Ιωάννα Δεληγεωργίου
Μαριάννα Ανδριώτη
Ανδρομάχη Μπούνα
Ιωάννης Σακαράκας
Μαρία Διανέλλου


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ΜΕΡΟΣ Α: Δημογραφικά στοιχεία
Φύλο *
Ηλικία *
Επίπεδο εκπαίδευσης: *
Τόπος διαμονής: *
Οικογενειακή κατάσταση: *
Εργασιακή κατάσταση: *
Είστε ή διατελέσατε επιμορφούμενη/ος των Προγραμμάτων Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου *
Αν ναι ποιο  επιμορφωτικό πρόγραμμα  του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχετε παρακολουθήσει;
Μέρος Β: Καταγραφή Εκπαιδευτικών Αναγκών
1. Κατατάξτε τα κίνητρα σας για συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια ανάλογα με τη βαρύτητα που έχουν για σας: *
Πάρα πολύ σημαντικό
Σημαντικό
Ελάχιστα σημαντικό
Αδιάφορο
-Για αναβάθμιση προσόντων
-Για προσωπική ανάπτυξη
- Για περαιτέρω εξειδίκευση
-Επειδή μοριοδοτούνται για πρόσληψη ή εξέλιξη
-Επειδή κοινωνικοποιούμαι και κάνω νέες γνωριμίες
-Επειδή αισθάνομαι δημιουργικός
-Επειδή είναι μόδα
-Επειδή ήθελα να σπουδάσω κάτι και δεν τα κατάφερα
-Επειδή συμμετέχουν φίλοι και γνωστοί
-Επειδή είναι ένα από τα λίγα κοινωνικά δρώμενα, που διενεργούνται στην πόλη μου
- Επιμορφώνομαι απλά για τη γνώση
- Επειδή έχω την εναλλακτική να τα ολοκληρώσω μέσω διαδικτύου με την άνεση του δικού μου ρυθμού μάθησης
Άλλος λόγος (Ποιος?)
2. Ποιος είναι για σας ο ιδανικός φορέας διοργάνωσης των σεμιναρίων, που θα παρακολουθούσατε; *
3. Δηλώστε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας με τις παρακάτω προτάσεις : 1.Συμφωνώ απόλυτα, 2.Συμφωνώ, 3.Συμφωνώ εν μέρει, 4. Διαφωνώ εν μέρει, 5. Διαφωνώ, 6.Διαφωνώ απόλυτα
3Α. Η δια βίου εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται εντελώς δωρεάν από τους δημόσιους φορείς/ τα Πανεπιστήμια ή τους Δήμους. *
1. Συμφωνώ απόλυτα
6. Διαφωνώ απόλυτα
3Β. Δεν είναι κακό ο πολίτης να αναλαμβάνει το κόστος της επιμόρφωσης, που ο ίδιος επιθυμεί να λάβει. *
1. Συμφωνώ απόλυτα
6. Διαφωνώ απόλυτα
3Γ. Η επιμόρφωση είναι μια παγίδα του συστήματος, για να αποκλείει ανθρώπους από την εργασία ή την εργασιακή εξέλιξη, με το πρόσχημα  της ελλιπούς ή ανύπαρκτης κατάρτισης και των μη επικαιροποιημένων προσόντων. *
1. Συμφωνώ απόλυτα
6. Διαφωνώ απόλυτα
4. Σε μια κλίμακα από το 0 εως το 10 δηλώστε σε ποιον τομέα  πρέπει η επιμόρφωση να δίνει περισσότερη έμφαση: (0= καθόλου 10=απόλυτα)
4Α. Στη γνωστική ανάπτυξη *
Καθόλου
Απόλυτα
4Β. Στη συναισθηματική διάσταση *
Καθόλου
Απόλυτα
4Γ. Στη βιωματική εφαρμογή *
Καθόλου
Απόλυτα
4Δ. Στην αυτογνωσία *
Καθόλου
Απόλυτα
4Ε. Στην εξειδίκευση *
Καθόλου
Απόλυτα
4ΣΤ. Στην ανάπτυξη γενικών δεξιοτήτων *
Καθόλου
Απόλυτα
4Ζ. Στην πρακτική σε φορείς και οργανισμούς *
Καθόλου
Απόλυτα
4Η. Στην καλλιέργεια ερευνητικών δεξιοτήτων *
Καθόλου
Απόλυτα
4Θ. Στην ανάπτυξη επικοινωνιακών ικανοτήτων *
Καθόλου
Απόλυτα
4Ι. Στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων *
Καθόλου
Απόλυτα
4Κ. Σε άλλο τομέα (ποιον και σε τι βαθμό από 0 έως 10?) *
Λοιπές προτιμήσεις κατάρτισης
5. Προτιμάτε να καταρτίζεστε σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος ή να συμμετέχετε σε εξειδικευμένα σεμινάρια; *
6. Τι είδους σεμινάρια θα σας ενδιέφερε να παρακολουθήσετε; *
7. Προτιμάτε τα μακροχρόνια σεμινάρια ή τη βραχεία κατάρτιση; *
8. Τι ποσό θα διαθέτατε για την κατάρτισή σας; *
9. Ποιος ο ιδανικός χρόνος υλοποίησης ενός σεμιναρίου με ζωντανή διδασκαλία; *
10. Ποιου  είδους διδασκαλία προάγει περισσότερο την κατάρτιση; *
10Α, Εάν επιλέξατε μικτή, σε τι ποσοστό το καθένα; πχ. 60%/40%
11. Πιστεύετε ότι η επιμόρφωση μέσω εικονικών τάξεων και διαδικτύου μπορεί να αντικαταστήσει σταδιακά την δια ζώσης διδασκαλία; (Ναι ή όχι και γιατί;) *
12. Ποιοι είναι οι ιδανικοί για σας εκπαιδευτές; *
13. Ποια θεωρείτε ότι είναι η ιδανική δόμηση μιας επιμορφωτικής συνάντησης; *
14. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η γνώση που αποκομίσατε από τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο οδήγησε σε τροποποίηση της συμπεριφορά σας; *
Μοιραστείτε τη δική σας εμπειρία
15. Σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο θεωρείτε ότι μπορείτε να αξιοποιήσετε τη γνώση που αποκομίσατε από τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο; *
16. Πιστεύετε ότι η λαϊκή επιμόρφωση πρέπει να συνδεθεί με την τυπική εκπαίδευση και οι γνώσεις και τα προσόντα που αποκτώνται μέσω αυτής να ανταλλάσσονται με μόρια σε πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών; *
17. Κάποιες προσπάθειες του παρελθόντος για λαϊκή επιμόρφωση (ΝΕΛΕ, Λαϊκά πανεπιστήμια, Σχολές γονέων κλπ.) μερικές φορές δεν  είχαν την αναμενόμενη επιτυχία. Άλλες πάλι ήταν αποσπασματικές και διακόπηκαν. Μπορείτε να μας δηλώσετε εάν συμμετείχατε σε άλλη ανάλογη επιμόρφωση (ποια και από ποιο φορέα) και να καταγράψετε τις εντυπώσεις σας από αυτή; *
18. Προτάσεις για βελτίωση της λαϊκής επιμόρφωσης; *
19. Πόσο πιθανόν θα ήταν στο επόμενο διάστημα να εγγραφείτε σε κάποιο επιμορφωτικό σεμινάριο; *
20. Ποιες θεματικής επιμόρφωσης σας ενδιαφέρουν;  Αναφέρετε μέχρι 5. *
Copyright Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας 2019 -2020
Επιμορφωτικά Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας 2019-2020: https://bit.ly/31cNq3W
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ αυστηρά η αναδημοσίευση, ολική, μερική ή περιληπτική αναπαραγωγή, η κατά παράφραση ή διασκευή των κειμένων που περιέχονται στο ερωτηματολόγιο με οποιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο), χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια των Προγραμμάτων Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ  ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΣ
Η ομάδα μας: https://bit.ly/2UCq1GV
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Επιμόρφωση Πανεπιστημίου Αιγαίου. Report Abuse