แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดย สถาบันวิจัยแลพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการให้บริการในภาพรวมและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย ✓ เลือกข้อที่ตรงกับผู้ตอบ
1.1 สถานะ
Clear selection
1.2 ประเภทผู้รับบริการ
Clear selection
1.3 ท่านติดต่อขอรับบริการโดยช่องทางใดมากที่สุด
Clear selection
1.4 ติดต่อเรื่อง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy