UTSTILLERE Booking av stand, overnatting og måltider for bransjemesse Sundvolden 2024.                                                          EXHIBITOR booking, booth, rooms and meals at Sundvolden, Alpine- and mountain trade fair 2024
VIKTIG INFORMASJON (English below)

Alle utstillere har tilgang til messehallene fra tirsdag 28 mai klokken 12:00

Alle påmeldte vil etter registrering, i løpet av høsten 2023, kontaktes for mulighet for bestilling av folierte vegger, ekstra utstyr mm på standen, mot ekstra kostnad. OBS: Messekart og tildeling av stands gjøres 1 kvartal i 2024, og vi setter sammen hallene etter variasjon av utstillere samt ulike behov. Eventuelle ønsker kan meldes inn til post@alpinogfjell.no, men ingen lovnader om plassering gjøres. Vi forsøker å gjøre alle tilfreds med plassering etter beste evne.

OBS: Det gis KUN adgang til å servere alkohol på stands dag 2, etter kl 12:00 - og KUN etter avtale med hotellet (sjenkeavgift)

IMPORTANT INFORMATION
All exhibitors have access to the exhibition halls from Tuesday 28 May at 12:00

After registration, during the autumn of 2023, all registrants will be contacted about the possibility of ordering foiled walls, extra equipment etc. at the stand, at an additional cost.

ATTENTION The Trade fair map and allocation of stands will be done in the first quarter of 2024, and we will assemble the halls according to the variety of exhibitors and different needs. Any wishes can be reported to post@alpinogfjell.no, but no promises about placement are made. We try to make everyone happy with placement to the best of our ability.


NOTE: You are ONLY allowed to serve alcohol on stand day 2, after 12:00 - and ONLY by agreement with the hotel (bar charge)

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Utstiller firmanavn - navn på standen - Exhibitor company name - name on the booth *
Beskrivelse av produkter som stilles ut - kategori

Description of products on display - category

*
Vi er leverandørmedlem i foreningen (som gir 10% messerabatt)

We are a supplier member (which gives a 10% trade fair discount)
*
For- og etternavn på hovedkontaktperson for messen

Name on primary contact for all details regarding the trade fair
*
Mobil tlf nr kontaktperson, inkludert prefiks

Mobile number for primary contact, including country prefix
*
Mailadresse på evt annen kontaktperson for messen

e-mail address on secondary contact for all details regarding the trade fair
Fakturaadresse utstiller (postadresse)

Exhibitor post address (on invoice)
*
Fakturamail

Invoice e-mail
*
Organisasjonsnummer utstiller

VAT number exhibitor company
*
STANDLEIE  STORE HALLEN - STAND RENTAL MAIN BUILDING
Standard stand 2x3 meter, pris 14 900 kr

Standard size booth/stand is 2x3 meters at a cost of 14 900 NOK
En standard stand har vite vegger og el-uttak. Ekstra tilbehør kan bestilles. Firmaet som bygger stands tar kontakt med alle påmeldte i forkant for bestilling av eksempelvis folierte vegger. (Alle priser er eks mva) 

A standard booth/stand has white walls and electrical outlets. Additional accessories can be ordered. The company that builds the stands contacts all those registered in advance to order, for example, foiled walls. (all prices ex VAT)
Clear selection
Ekstra kvadratmeter i tillegg til standard stand pris 1490 per stk. Oppgi antall

Extra square meters in addition to the standard stand price 1490 per piece. Enter the number.
STANDLEIE I LITEN MESSEHALL

STAND HIRE IN THE SMALLER EXHIBITION HALL

På Sundvolden er det i tillegg til den store messehallen, en mindre messehall rett ved siden av, i tilknytning til uteserveringen der vi spiser hvis været er bra. Denne gangen har vi ønske om å fylle også den lille hallen, og gir derfor et tilbud til mindre firmaer, småvarer, matleverandører og andre som får mulighet til å delta på messen til en mindre kostnad.

At Sundvolden, in addition to the large exhibition hall, there is a smaller exhibition hall right next to it, adjacent to the outdoor dining area where we eat if the weather is good. This time we want to fill the small hall as well, and therefore make an offer to smaller companies, small goods, food suppliers and others who get the opportunity to participate in the fair at a lower cost.
LITEN HALL (beregnet på mindre firmaer, småvarer, matfirmaer etc) Standard stand 2x3 meter, pris 7500 kr

SMALL BUILDING (calculated for smaller companies, small goods, foodexhibitors etc)
Standard size booth/stand is 2x3 meters at a cost of 7500 NOK
Clear selection
Bærekraft - Sustainability

Vi ønsker å sette ekstra fokus på ulike bærekraftstiltak, sertifiseringsordninger, miljøtiltak og ulike av FNs bærekraftsmål på messen, og bruke informasjon i markedsføring av messen, PR tiltak og pressemedlinger.

We want to put extra focus on various sustainability measures, certification schemes, environmental measures and various of the UN's sustainability goals at the fair, and use information in marketing the fair, PR measures and press releases.
Har ditt foretak en bærekraftstrategi, og kan du si noe om eventuelle bærekrafts- og miljøtiltak innenfor din virksomhet som vi kan gjengi i informasjonen om utstillere?

Does your company have a sustainability strategy, and can you say something about environmental measures within your business that we can refer to in the description of the trade fair exhibitors?
OBS VIKTIG: Hvis du sender gods til Sundvolden Hotel i forbindelse med messen, husk å merke tydelig med BRANSJEMESSE Alpin og Fjell


NOTE IMPORTANT: If you send goods to Sundvolden Hotel in connection with the trade fair, remember to clearly mark INDUSTRY FAIR Alpin og Fjell
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner. Report Abuse