רישום לדוג'ו אי שין אייקידו עבור מבוגרים

זה טופס רישום לחוג אייקידו באולם ספורט של בית הספר הדו-לשוני בבאר שבע. רישום יבוצע על ידי מילוי טופס זה ומסירת צ'קים דחויים של דמי השתתפות כמפורט מטה. יש למלות את הטפוס פעם אחת עבור כל משתתף במשפחה.

עלות ההשתפות בחוג הוא 250 ש"ח למשתתף הראשון במשפחה ועוד 200 ש"ח עבור כל חבר משפחה נוסף. חובה לתת צ'קים דחויים עבור שנה מראש. ניתן לשלם עם 10 או 5 צ'קים דחויים עבור החודשים ספטמבר עד יוני. את הצ'קים ניתן לכתוב לפקודת עופר דונחין.

החוג יתקיים בימי ג' וה' בין השעות 20:00 ו21:30. כל משתתף מוזמן להגיע לאחד או שני שעורים בשבוע.

השתתפות בחוג מותנה בנכונות לקיים את חוקי הדוג'ו : http://www.isshinaikido.com/rules

את ההשתפות בחוג ניתן לבטל בכל עת על ידי הודעה בעל פה או בכתב. למורה החוג נשמרת הזכות לבטל או להשהות רישום של משתתף מכל סיבה. במקרה של ביטול, כל הצ'קים הדחויים שעוד לא הופקדו יוחזרו באופן מיידי.

ניתן למצוא מידע נוסף באתר: http://www.isshinaikido.com
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question