Прехрамбени техничар
Драги ученици,

Надамо се да ће вам овај тест помоћи да се успешно припремите за предстојећи матурски испит. Питања на овом тесту су преузета из Приручника за полагање матурског испита ПРИРУЧНИК
О ПОЛАГАЊУ МАТУРСКОГ ИСПИТА У ОБРАЗОВНОМ ПРОФИЛУ ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ

Највећи број бодова који можете да добијете на тесту је 100.

Одговори на питања и начин бодовања тачних одговора су прилагођени систему који користимо за израду теста и нису у потпуности једнаки онима на испиту.

Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и пратите упутства о начину на који треба да га решите. Тест можете радити више пута.

Желимо Вам много успеха у раду!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Обележи тачан одговор Рандман је: *
1 point
2. Обележи тачан одговор У махунасто поврће спадају:
1 point
Clear selection
3. Обележи тачан одговор После пречишћавања вода треба да буде: *
1 point
4. Обележи тачан одговор Екстремне pH вредности делују на ензимске реакције тако што их: *
1 point
5. Обележи тачан одговор На100°С ензимска реакција je: *
1 point
6. Издвојити нетачну тврдњу: *
2 points
7. Обележи два тачна одговора Плесни које кваре намирнице спадају у род: *
1 point
Required
8. Обележи тачне одговоре Купус садржи: *
1 point
Required
9. Од понуђених одговора обележи категорије које спадају у адитиве: *
2 points
Required
10. Обележи тачне одговоре На листи адитива дат је: *
2 points
Required
11. Обележи тачне одговоре Соли које чине карбонатну тврдоћу воде су: *
2 points
Required
12. Обележи тачне одговоре Кондиционирањем се ваздуху подешава: *
2 points
Required
13. Обележи тачне одговоре Код размењивача топлоте, додирна површина између грејног и грејаног флуида, мора бити направљена од материјала: *
3 points
Required
14. Изостављени појам у реченици упиши на црти -ваш одговор. Плесни као прави аероби изазивају кварење на ____________ намирнице. *
1 point
15. Изостављени појам у реченици упиши на црти -ваш одговор. Храна која се производи без коришћења пестицида, вештачких ђубрива, антибиотика, хормона, генетски модификованих организама, адитива и других вештачких примеса; краће је трајности, скупља је, подложнија болестима и кварењу, здравија је, назива се__________________ *
1 point
16. Изостављени појам у реченици упиши на црти -ваш одговор. Me-OH означава _______ мењач јона. *
1 point
17. Изостављени појам у реченици упиши на црти -ваш одговор. Аутоклав је уређај који се користи за конзервисање прехрамбених производа поступком ____________. *
1 point
18. Изостављене појмове у реченици упиши на црти -ваш одговор. Факултативно анаеробни микроорганизми се развијају у _________ и без __________ кисеоника. *
1 point
19. Изостављени појам у реченици упиши на црти -ваш одговор. Лиофилизација је поступак сушења намирнице у смрзнутом стању, при чему се вода уклања из намирнице ______________________ леда. *
1 point
20. Изостављени појам у реченици упиши на црти -ваш одговор. Clostridium botulinum лучи токсин који је смртоносан за човека,а тај токсин се назива _________. *
1 point
21. Изостављени појам у реченици упиши на црти -ваш одговор. Бактерије млечно - киселинског врења се користе за ________________конзервисање. *
1 point
22. Изостављене појмове у реченици упиши на црти -ваш одговор. Млечни шећер је ____________________, а воћни шећер је _________________ . *
2 points
23. Изостављене појмове у реченици упиши на црти -ваш одговор. Најчешћи хемијски конзерванси за освежавајућа безалкохолна пића су соли ______________ и ______________ киселине. *
2 points
24. Изостављене појмове у реченици упиши на црти -ваш одговор. Приликом рада измењивача јона, код омекшавања воде, постоје __________ фаза и фаза _____________ *
2 points
25. Изостављене појмове у реченици упиши на црти -ваш одговор. Сољењем меса и производа од меса долази до повећања ______________ притиска чиме се спречава активност _______________. *
2 points
26. Изостављене појмове у реченици упиши на црти -ваш одговор. Сушењем, као начином конзервисања се врши ______________воде, на температури која је ___________ од тачке кључања воде. *
2 points
27. Изостављене појмове у реченици упиши на црти -ваш одговор. Дејством јако високих температура, ензими се _____________________због коагулације ___________________ дела ензима. *
2 points
28. Изостављене појмове у реченици упиши на црти -ваш одговор. Бактерије луче токсине који се деле на _______ токсине и _______ токсине. *
2 points
29. Допуните следећу реченицу ћирилицом Стишљивост флуида је особина смањења њихове ___________ услед повећања ______________. Стишљиви флуиди су ____________ и __________. *
2 points
30. Изостављене појмове у реченици упиши на црти -ваш одговор. Специфична топлота испаравања представља количину топлоте коју треба довести течности масе __ kg да би се на температури ___________превела из _____________фазе у ________________ фазу. *
2 points
31. Изостављене појмове у реченици упиши на црти -ваш одговор. Укувавање је технолошка операција при којој се повећава _________________________ раствора тако што долази до ________________________ растварача. *
2 points
32. Изостављене појмове у реченици упиши на црти -ваш одговор. Апсолутна влажност ваздуха представља ______________ водене паре у 1 kg ________________ ваздуха на одређеној ______________________. *
2 points
33. Изостављени појам у реченици и хемијску реакцију која недостаје упиши на црти -ваш одговор. Термичким омекшавањем се уклања ______________________ тврдоћа воде. Приказати термичко омекшавања воде хемијском реакцијом:________________________ *
3 points
34. Допуните следећу реченицу ћирилицом При адсорпцији се молекули адсорптива из ________________или ______________ фазе везују за __________________адсорбенса (чврсте фазе). Операција супротна адсорпцији назива се _____________. *
3 points
35. Израчунати и уписати добијени резултат на црти-ваш одговор Израчунати енергетску вредност 150 g кулена који садржи 57% воде, 16,5% протеина, 24% масти, 0,5% угљених хидрата и 2% минералних материја. Вредности Рубнерових фактора су за угљене хидрате 17 kЈ/g, протеине 17kЈ/g и за масти 39 kЈ/ g. *
2 points
36. Израчунати и уписати добијени резултат на црти-ваш одговор Израчунати колико је потребно додати алкил – галата, као антиоксиданса, у производњи 95 kg мајонеза, ако је из Правилника познато да je дозвољена количина 0,01 - 0,02 %. Резултат изразити у грамима. *
3 points
37. Израчунати и уписати добијени резултат на црти-ваш одговор Одредити у коју врсту вода спада узорак, ако је приликом одређивања карбонатне тврдоће тврдоће током титрације 100 cm3 воде утрошено 1cm3 HCl 0,1 mol/dm3?Mr(CaO)=56 *
3 points
38. Израчунати и уписати добијени резултат на црти-ваш одговор Израчунати масени проток течности којом се пуни базен димензија 50 x 10 x 3 (m). Време пуњења базена је 1 дан, 2 сата и 2,5 минута. Густина течности је 1 kg/dm3 *
3 points
39. Изостављене појмове у реченици упиши на црти -ваш одговор. Ексцентрично постављен ротор центрифугалне црпке у оклопу статора омогућава да се_________ енергија флуида претвара у __________ . *
3 points
40. Наведене су врсте адитива које се користе у прехрамбеној индустрији, и описи њиховог деловања. Повежи врсте адитива са описом његовог деловања, а ако опис не одговара ни једном понуђеном адитиву треба да остане необележен. *
4 points
Конзерванс
Антиоксиданси
Емулгатори
успоравају или спречав развој микроорганизма
спречавају или успоравају оксидативне промене
омогућавају хомогено мешање масне и водене фазе
боје за прехрамбене производе
41. Наведене су врсте намирница и уређаји за конзервисање тих намирница . Повежи одговарајуће намирнице са уређајима , а уређај који се не користи за конзервисње ниједне намирнице треба да остане необележен. *
4 points
конзумно млеко
сирупи од воћа и поврћа
инстант кромпир
вишестепени вакум упаривач
плочасти пастеризатор
тунелски пастеризатор
сушница са ваљцима
42. Наведене методе конзервисања меса и производа од меса повезати са набројаним поступцима конзервисања. Повежи методе конзервисња са поступком конзервисања, а ако ниједан поступак не одговара набројаним методама треба да остане необележен. *
3 points
замрзавање
аккохолна ферментација
пастеризација
димљење
Примена високих температура
Примена ниских температура
Хемијска метода
43. Наведене су врсте намирница и врсте хранљивих материја Повежи врсте намирнице са хранљивим материјама које су у њима најзаступљеније . *
6 points
месо
махунасти плодови
воће
масти биљног порекла
млеко
житарице
Казеин, Лактоза
Целулоза, Беланчевине
Глукоза, Фруктоза, Органске киселине
Актин, Миозин, Гликоген
Скроб, Глијадин
Незасићене масне киселине
44. Набројане су групе показатеља квалитета воде и набројани параметри квалитета воде. Повежи параметре са групама показатеља квалитета воде . *
3 points
ХПК
коли-титар
мутноћа
мирис
pH вредност
специфична проводљивост
Физички показтељи
Хемијски показатељи
Биолошки показатељи
45. Набројане су врсте тровања микробиолошког порекла и наведене карактеристике тровања. Повежи карактеристике тровања са одговарајућом врстом тровања. *
6 points
токсикоинфекција
интоксикација
проузрокује егзотоксин
изазивају бактерије из рода Clostridijum botulinuma
последица присуства Staphylococus aureusa
изазивају заостали живи микроорганизми
спречава се пастеризацијом
изазива афлатоксин
46. Сушење је операција уклањања влаге из материјала и обавља се у три фазе. Повезати редни број фазе са врстом влаге која се у њој уклања као и величином брзине сушења у тој фази. *
4 points
кристална вода
капиларно везана вода
површинска вода
највећа брзина сушења
најмања брзина сушења
прва фаза
друга фаза
трећа фаза
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Завод за унапређивање образовања и васпитања. Report Abuse