คำขอถังขยะ
แบบฟอร์มนี้จัดทำขึ้นเพื่อรับคำขอถังขยะในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ชื่อ - สกุล (โปรดระบุคำนำหน้าชื่อ นาย นาง นางสาว ฯลฯ) *
ที่อยู่ปัจจุบัน *
รายละเอียดการขอถังขยะ (โปรดระบุให้ชัดเจน)
จำนวนถังขยะที่ต้องการ (ถัง) *
โปรดระบุการชำระว่าจะชำระแบบรายเดือน/ ราย 6 เดือน หรือรายปี *
ยินยอมให้ อบต.กุดสระ วางถังขยะบริเวณ (เฉพาะในพื้นที่รับผิดขอบของ อบต.กุดสระ เท่านั้น) *
ระบุบ้านเลขที่ที่ต้องการวางถังขยะ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy