แบบประเมินความคิดเห็น / ความพึงพอใจที่มีต่อการแสดง โขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอน "พาลีสอนน้อง" วันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
ตอนที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
สถานะผู้เข้าชม *
ตอนที่ ๒ : ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการแสดง
คำชี้แจง : (มากที่สุด = ๕, มาก = ๔ , ปานกลาง = ๓ , น้อย = ๒ , น้อยที่สุด = ๑ )
๑.ด้านคุณค่า / ประโยชน์ *
เป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีและนาฏศิลป์ของนักเรียน
ทำให้เยาวชนเข้าใจและเห็นคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมไทย
๒. ด้านความพึงพอใจต่อชุดการแสดง
การบรรเลงวงมหาดุริยางค์ ชุด "ฟ้อนมาลัย"
การบรรเลงดนตรีและขับร้องวงสุนทราภรณ์
การแสดงรำเบิกโรง ชุด "'เทวาประสิทธิ์"
การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติฯ ตอน "พาลีสอนน้อง"
๓. ด้านอื่น ๆ
การต้อนรับ / การอำนวยความสะดวก
ระยะเวลาในการแสดง
ความเหมาะสมของสถานที่จัดแสดง
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแสดง
๔. ความพึงพอใจโดยภาพรวม
-
ตอนที่ 3 : ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service